Nieuws

« Vorige - Volgende »

Provincie vervangt ruim 130 bomen Oostkanaalweg

27 februari 2018 - 08:52  •  reacties

Provincie vervangt ruim 130 bomen Oostkanaalweg

Alphen aan den Rijn - Er worden ruim 130 populieren vervangen door knotwilgen en essen. Eerst worden de bomen gekapt en vervolgens worden de overgebleven stronken weggehaald. Daarna maakt de provincie de bermsloot breder. In totaal worden 192 stuks teruggeplant. Tot slot worden de bermen opnieuw ingezaaid. Het inzaaien is afhankelijk van het weer en gebeurt om die reden misschien pas in april.

De provincie heeft besloten de populieren weg te halen omdat de bomen oud zijn. De ouderdom maakt de kans op ziekte groot en daarmee ook de kans op het afbreken van takken. Daarom worden de oude bomen gekapt en nieuwe, jonge bomen teruggeplant.

Omleiding
De groenwerkzaamheden worden op werkdagen tussen 09.00 en 15.00 uur uitgevoerd vanaf de parallelweg Oostkanaalweg. De parallelweg is tijdens de werkzaamheden afgesloten voor alle verkeer. Fietsers worden omgeleid via de Westkanaalweg en via de Treinweg/Nieuwkoopseweg. De hoofdrijbaan (N207) blijft open voor het doorgaande verkeer.

Waterpeil
Eind 2018 en de volgende jaren voert de provincie wegwerkzaamheden uit op verschillende plekken in het gebied van de N207 bij Alphen aan den Rijn. Voor die wegwerkzaamheden is grond nodig die wordt verhard en bestraat/geasfalteerd. Door verharding van de grond kan (regen)water niet meer door de grond dringen.

Het Hoogheemraadschap Rijnland eist dat de provincie maatregelen neemt om het waterpeil in balans te houden. De compensatie vindt plaats door verbreding van de bermsloot. 

Fotograaf: Pexels.nl