Andere Blogs

« Vorige - Volgende »

Ouderen en digitalisering

11 december 2015 - 14:04  •  Maudy  •  reacties

Ouderen en digitalisering

Alphen aan den Rijn -

Gisteren las ik een bericht van een vrouw die schreef over haar schoonmoeder van 80 die een brief kreeg van de belastingdienst. Het was niet eens een krantenartikel, maar gewoon een persoonlijke post. In die brief schreef de belastingdienst dat vanaf nu alle belastingzaken digitaal gaan. Er wordt uitgelegd dat men een digiD moet aanvragen en daarmee kan inloggen op de site van de overheid, om zo de benodigde gegevens aan de belastingdienst te kunnen verstrekken. Niet leuker, wel makkelijker, toch?? Voor de belastingdienst!!

Want wat men vergeet is dat de gemiddelde oudere (leeftijd doet er dan even niet toe) niet thuis is in het digitale verkeer, vaak niet eens een computer heeft, laat staan dat men iets digtaal kan invullen. En dan de belastinggegevens digitaal??? Zoveel privacygevoelige informatie toevertrouwen aan een systeem wat je niet kent, en niet kunt sturen?? Omdat je het niet begrijpt, er niet mee kan werken, niet weet wie er allemaal in mee kan kijken.

Hoe meer afhankelijk willen we ouderen nog gaan maken? Heeft de belastingdienst (lees overheid) daar wel eens bij stil gestaan toen men het besluit nam alle aangiftes verplicht te gaan digitaliseren?? Zou men misschien gedacht hebben dat de mantelzorgers deze taak er ook nog wel even bij konden pakken?? Zou het een idee zijn om alle medewerkers van de belastingdienst die nu ontslagen gaan worden te koppelen aan een ouder iemand en dan daarvoor alle belastingzaken te regelen? 

Het heeft me weer aan het denken gezet. Want waar zijn we nou eigenlijk al heel lang mee bezig als het over het regelen van de zorg voor onze ouderen gaat?

Er ontstond ineens een pensioen tekort. De pensioenverzekeringen bleken niet heel slim belegd te hebben met het aan hun toevertrouwde geld en er kan nu niet meer voldoende worden uitgekeerd. Uiteraard worden mensen ook wel ouder en maken ze langer gebruik van pensioen maar dat was niet de belangrijkste oorzaak voor het ontstane pensioen tekort. Dan de pensioengerechtigde leeftijd maar omhoog en de pensioen uitkeringen omlaag. En ook de AOW werd minder en de belasting voor ouderen juist weer meer waardoor de financiele sitruatie voor menig oudere nu ook zorgwekkend is.

AWBZ werd vervangen door de Wet Langdurige Zorg waarin hele andere voorwaarden en bepalingen zijn opgenomen. Van alles veel minder, en vooral minder geld voor de ouderen.

Indicaties die afliepen werden herzien en opnieuw geïndiceerd. Waarom was niet duidelijk (had waarschijnlijk iets te maken met fraude die wel eens voorkwam in een heel andere hoek van de AWBZ) en tegelijkertijd werden er ook meteen maar kortingen doorgevoerd. Minder uren zorg en soms zelfs helemaal niets meer.

Er kwamen nieuwe indicaties opgesteld door nieuwe mensen. Terwijl het systeem van indiceren tot dan toe goed werkte.  Door die vernieuwing is een scala aan inzicht en ervaring verloren gegaan en is men nu druk met het massaal opnieuw uitvinden van het wiel.

De groep ouderen die een nieuwe indicatie heeft gekregen, kent de gevolgen van het nieuwe systeem. De groep die nu nog een lopend PGB heeft, kan er op rekenen bij de eerstvolgende herindicatie ook de gevolgen te ondervinden. Dat wil zeggen, als ze ooit op de juiste plek terecht komen met hun aanvraag.

De WMO kwam met zo'n daverende klap dat de chaos nu nog niet is opgelost. Gemeenten kregen de opdracht een WMO loket te openen waar ouderen kunnen aankloppen met hun vragen over het zorgaanbod. Niet alleen ouderen, iedereen die daar aanklopt komt uiteindelijk eerst bij het kastje en later bij de muur terecht. Men klaagt steen en been over het functioneren van het WMO loket. Het kost scheppen met geld (zorg geld) en uiteindelijk moet je het toch allemaal zelf uitvinden. Het liefste via het internet.

Wat overigens geen kritiek is op de gemeenten, die kregen de opdracht ook maar toegeschoven.

Zorgverzekeraars kregen een soort monopolie in het beslissen welke instelling de zorg wel of niet mag aanbieden aan de oudere. En uiteraard wordt daar dan weer gekeken naar de goedkoopste oplossing, en niet altijd de best passende oplossing.

Dus als men dan een indicatie heeft, en een Zorgaanbieder gevonden heeft, kan het zomaar zijn dat de Zorgverzekeraar ook nog eens roet in het eten komt strooien. Voor veel ouderen een situatie om hopeloos van te worden.

De zorginstellingen kregen gigantische bezuinigingen opgelegd en verenigden zich in de regio met elkaar en allerlei andere initiatiefnemers, particulieren en vrijwilligers, om toch een totaal pakket aan zorg te kunnen blijven aanbieden en zodoende hun bestaansrecht te verankeren. Daardoor ontstond een wirwar aan verschuivingen en ontwikkelingen in het zorgaanbod. Een ontwikkeling die achteraf een achteruitgang in de kwaliteit van de zorg blijkt te zijn. Voor de ouderen is het een onoverzichtelijke janboel van subcommissies en aanspreekpunten waarbij de ene hand vaak niet weet wat de andere doet.

Bovendien heeft alles wat al bestond een andere naam gekregen waardoor veel ouderen niet meer weten of het nou gaat om iets wat ze al hadden of hadden ze dat nou niet????? 

Thuishulpen, hard werkende mensen die vaak net dat beetje meer doen dan wat er van ze wordt gevraagd (omdat ze werken vanuit een roeping) kwamen zonder pardon op straat te staan. Werknemers met veel ervaring, begrip en geduld werden vervangen door oproep krachten.

En daardoor komt de stabiliteit van de zorg zwaar onder druk te staan. 

Ouderen weten niet meer wie ze komt verzorgen, er zijn veel wisselende gezichten en de overdracht is niet altijd even goed.

En dit is nog maar het topje van de ijsberg. 

Zelf denk ik nog niet veel na over mijn oude dag. En als ik zo het bovenstaande lees dan denk ik er maar helemaal niet meer over na. Ik zie wel. Tegen die tijd zal het allemaal wel weer anders zijn.

Zoals ik al op mijn facebook pagina postte: Wil je zelfstandige thuishulp blijven?? Meld je aan!! Ken je een oudere die geen indicatie krijgt en wel zorg nodig heeft??? Meld het aan!!

Het wordt dan misschien allemaal niet makkelijker, maar wel een stuk leuker!!

Maudy

Fotograaf: Josh Walet
Tags: verzorging, wmo, mantelzorg, ouderenzorg, zorg, thuiszorg, thuishulp, pgb

Verwante nieuwsberichten