Politiek

« Vorige - Volgende »

Coalitie wil dat gemeente inwoners centraal stelt

29 april 2018 - 10:37  •  reacties

Coalitie wil dat gemeente inwoners centraal stelt

Alphen aan den Rijn - Het nieuwe coalitieakkoord wordt door het nieuwe college van burgemeester en wethouders uitgewerkt tot een uitvoeringsprogramma. Het akkoord tussen Nieuw Elan, CDA en GroenLinks is gesloten op hoofdlijnen. Het is dan ook uitdrukkelijk de bedoeling dat de hele gemeenteraad meewerkt aan het maken van nieuw beleid. Het akkoord 'Groene stad met Lef! met krachtige wijken en dorpen' sluit naadloos aan op de lijn die met 'Daadkracht Dichtbij' en Nieuw & Anders werd ingezet. Want, zo merkt coalitieleider André de Jeu (Nieuw Elan) op: "Ik heb niet de indruk dat we veel verkeerd deden."

Omdat er niet veel verkeerd ging, is de missie volgens het akkoord: voor alle inwoners een beter leven met gezondheid en duurzaamheid als basis voor sociaal en ruimtelijk beleid. Met deze basis wordt het beleid bepaald waarbij alle inwoners centraal staan.

De focus wordt verschoven van 'herstellen' naar 'voorkomen'. Dit is een uitbreiding van het bestaande beleid. Er wordt bijvoorbeeld meer ingezet op voorkomen van langdurige werkeloosheid en voorkomen van armoede. Daarbij wordt gebruikgemaakt van sport, cultuur en erfgoed als middel voor een goed leven.

Er is veel ruimte voor experimenten en pilots. Vandaar ook de vele onderzoeken die aan het begin van deze coalitieperiode worden uitgevoerd. Op basis van de uitkomsten kunnen dan de juiste keuzen voor de uitvoering van het beleid worden gemaakt door de hele gemeenteraad.

Bouwstenen
De coalitie heeft zeven bouwstenen geformuleerd waarop zij over vier jaar mag worden afgerekend: inclusieve democratie, gedeelde zeggenschap, lokale democratische samenleving, veranderende rol van de gemeenteraad, democratie in het gemeentehuis, maatschappelijke democratie en maatwerk van straat tot dorp.

De kern van deze voornemens is dat het niet langer 'de' gemeente moet zijn die bepaald wat goed is voor de inwoners, maar dat de samenleving in Alphen aan den Rijn bepaalt wat de gemeentelijke overheid voor haar moet doen.

Fotograaf: Gemeente Alphen aan den Rijn