Nieuws

« Vorige - Volgende »

Ondertekening prestatieafspraken over huisvesting

13 december 2018 - 11:08  •  AllesinAlphen.nl  •  reacties

Ondertekening prestatieafspraken over huisvesting

Alphen aan den Rijn - "Een mooi resultaat! We gaan ons gezamenlijk inzetten om de druk op de sociale woningmarkt te verlichten", aldus wethouder Gerard van As, die de afspraken namens de gemeente ondertekende. "Denk aan het bevorderen van de doorstroming op de woningmarkt en het versneld bouwen van sociale huurwoningen. Ook start in drie wijken een pilot met het aardgasloos maken van de woningvoorraad van de corporaties. Zo kunnen we kennis en ervaring opdoen met verduurzaming."

Doorstroming
In 2019 gaan partijen zich richten op de beschikbaarheid en betaalbaarheid van sociale huurwoningen. Gezamenlijk zijn verschillende strategieën bedacht om de druk op de sociale woningmarkt te verlichten, zoals het bevorderen van doorstroming op de woningmarkt door ouderen te verleiden te verhuizen en voorrang te verlenen als zij een eengezinswoning achter laten. De corporaties kijken of zij meer woningen kunnen toewijzen aan huishoudens met een inkomen net boven de inkomensgrens voor sociale huur om daarmee ook meer doorstroming te realiseren. Daarnaast wordt bekeken hoe er versneld sociale huurwoningen gebouwd kunnen worden.

Een tweede aandachtspunt is de vitale woonomgeving. De toename van bijzondere doelgroepen en inwoners in een sociaal kwetsbare situatie, zoals psychische problemen, verslaving of doordat zij dak- en thuisloos zijn, leidt tot een aanzienlijke claim op sociale huurwoningen en andere woonvormen. De gemeente en de corporaties gaan gezamenlijk deze opgave uitwerken en een huisvestingsplan voor het huisvesten van senioren opstellen.

Derde aandachtspunt is de kwaliteit van de bestaande (sociale) huurvoorraad.

Fotograaf: Gemeente Alphen aan den Rijn