Nieuws

« Vorige - Volgende »

Druk op sociale huurmarkt neemt verder toe

28 mei 2019 - 11:23  •  Ben Noorlander  •  reacties

Druk op sociale huurmarkt neemt verder toe

Alphen aan den Rijn - Tegelijk nam het aantal beschikbaar komende woningen af naar 3.488. Klaarblijkelijk lukt het zittende huurders steeds minder om door te stromen. De landelijk gesignaleerde kloof tussen sociale huur en koop wordt ook hier zichtbaar. Steeds meer mensen vallen buiten de boot.

Relatief goed nieuws is dat de betaalbare voorraad van de woningcorporaties iets is toegenomen. Hun terughoudende huurbeleid begint zijn vruchten af te werpen. Een groter deel van de vrijkomende woningen is betaalbaar voor de laagste inkomens.

De woningcorporaties concluderen dat de bouw van extra sociale huurwoningen broodnodig is om het groeiende probleem op te lossen.

Woonruimteverdeling Holland Rijnland in kerncijfers

 

2017

toe-/afname  

2018

aantal geregistreerde sociale huurwoningen

61.600     

+0,6%

61.940

aantal woningzoekenden

90.725

+11,9%

101.480

aantal actief woningzoekenden

20.800

+15,6%

24.050

gemiddeld aantal reacties

107

+21,5%

130

gemiddelde inschrijftijd in jaren

6,1

13,1%

6,9

gemiddelde zoektijd in jaren

1,2

25,0%

1,5

verhuringen

3.816

-8,9%

3.488

aanbiedingsresultaat (gem. aantal weigeringen + 1 verhuring)

6,3

-3,2%

6,1

aandeel betaalbare woningen (huurtoeslag mogelijk)

70%

+5,7%

74%

verhuurd aan laagste inkomensgroepen (recht op huurtoeslag)

81%

0%

81%

Verhuur aan urgenten en bijzondere doelgroepen maakt met 13% een beperkt deel uit van het totaal aantal verhuringen. Lokale beleidsruimte en nieuwbouwregels, meestal toegepast om voorrang te geven aan woningzoekenden die een sociale huurwoning achterlaten, maken 10% uit van de verhuringen. Dit betekent dat 77% van de woningen is toegewezen aan de woningzoekende met de langste inschrijftijd.

De toegenomen wachttijden gelden voor alle categorieën woningzoekenden, van starters tot ouderen.  Wel blijft het beeld dat starters achteraan de rij moeten aansluiten, hoewel ze het meest actief zijn als woningzoekende.

Een toenemend deel van de druk in Holland Rijnland wordt veroorzaakt door mensen uit de regio’s Amsterdam of Haaglanden. In de Amsterdamse regio is de wachttijd veel langer dan in Holland Rijnland.

Fotograaf: Josh Walet