Nieuws

« Vorige - Volgende »

Mogelijk bouw tijdelijke woningen in Alphen-Stad

15 juni 2019 - 15:03  •  reacties

Mogelijk bouw tijdelijke woningen in Alphen-Stad

Alphen aan den Rijn - Gemeente Alphen aan den Rijn is een van de Zuid-Hollandse gemeenten waar de woningnood het hoogste is. Het gaat daarbij om Alphen-Stad, in de kernen zijn voldoende bouwlocaties. Er zijn geen nieuwe locaties meer binnen de stadsgrenzen, alle inbreilocaties zijn bebouwd of daar zijn plannen voor en lege bedrijfsgebouwen zijn er ook niet meer. Daarmee zijn de ‘normale’ mogelijkheden uitgeput.

Het aantal benodigde woningen is tot 2030 ongeveer 5000. Tot 2040 is er behoefte aan maximaal 6500 woningen. Maar, er is ruimte voor een kleine 4000 woningen. Daarom zoekt wethouder Gerard van As, naast nieuwbouwlocaties buiten de stadsgrenzen, naar onorthodoxe mogelijkheden om toch aan de woningbehoefte van de Alphenaren te kunnen voldoen.

Een van de mogelijkheden is tijdelijke bouw op grond die in principe een andere bestemming heeft. Het gaat dan bijvoorbeeld om een flink perceel in het verlengde van de Burgemeester Bruins Slotsingel nabij het Ashram College. Dit perceel tussen de Cassiopeiadreef en industrieterrein Heijmanswetering is bestemd voor het talud van een gewenste nieuwe brug over de Heijmanswetering als er ooit in de Gnephoek mag worden gebouwd. De andere locatie waar over wordt nagedacht, is de groenstrook tussen de Edelsteensingel en de waterzuivering. Op zo’n soort locatie kunnen tijdelijke woningen worden gebouwd, onder meer zogenaamde containerwoningen.

Fotograaf: Alphens EV