Nieuws

« Vorige - Volgende »

Huishoudboekje gemeente op orde

20 mei 2015 - 10:51  •  Gemeente Alphen a/d Rijn  •  reacties

Huishoudboekje gemeente op orde

Alphen aan den Rijn - Kort na de fusie heeft de gemeente met ‘Nieuw en Anders’ ingezet op bezuinigen en anders werken. In totaal ging het om een bezuiniging van 10 miljoen euro.

Bezuinigingsdoelstelling gehaald
Doordat we de bezuinigingsdoelstellingen halen, komt er ruimte voor investeringen en nieuw beleid. Dit betekent dat we de komende jaren inzetten op het beheer van de openbare ruimte, duurzaamheid en onderwijshuisvesting. In 2015 zijn we inmiddels goed op koers. De voorjaarsrapportage 2015 laat zien dat de meeste projecten volgens planning verlopen. Ons gemeentelijke grondbeleid is ook op koers. De gemeente bezit (bouw)grond om bijvoorbeeld woningen, winkels, bedrijven of maatschappelijke voorzieningen te kunnen realiseren. In het verleden bleek vaak dat de geschatte waarde van de ze grond hoger was dan de daadwerkelijke waarde. Hierdoor moest de gemeente geld reserveren of afschrijven voor dit verlies. Inmiddels zijn we op koers met ons financieel grond beleid. Dit betekent dat we nog wel een reservering hebben voor tegenvallers, maar dat we vooralsnog geen geld hoeven afschrijven omdat we de waarde overschatten.

Gemeentebeleid voor 2016-2019
Het beleid voor de komende jaren staat in de kadernota 2016-2019. Op basis hiervan wordt de begroting voor de komend jaren gemaakt. De komende periode wordt samen met de partners in de stad verder invulling gegeven aan het Uitvoeringsplan Maatschappelijk Domein. Dit betekent aandacht voor een gezonde leefstijl, talentontwikkeling en opgroeien en ontwikkelen. Ook bereikbaarheid met extra aandacht voor fietsers is een belangrijk onderwerp de komende periode. Het is nu aan de raad om zich te buigen over de voorstellen.

Meer informatie
Meer informatie en de financiële documenten kunt u in het bestuurlijke informatie systeem (bis) vinden.

Fotograaf: Josh Walet