Nieuws

« Vorige - Volgende »

Vragen over het stemmen: waar, hoe laat en op wie?

21 maart 2018 - 16:42  •  reacties

Vragen over het stemmen: waar, hoe laat en op wie?

Alphen aan den Rijn - Wanneer mag ik stemmen?Als kiezer moet je 18 jaar of ouder zijn en mag je niet zijn uitgesloten van het kiesrecht. Meer specifiek geldt voor de gemeenteraadsverkiezingen dat je als kiezer op de dag van kandidaatstelling in de gemeente moet wonen waarvoor de verkiezing plaatsvindt.

Wat heb ik nodig om te stemmen?
Om te kunnen stemmen tijdens verkiezingen heb je een stempas nodig. Met een stempas mag je in elk stembureau stemmen binnen de gemeente waar je ingeschreven staat. Vergeet niet om legitimatie mee te nemen!

Tot hoe laat kan ik stemmen?
De stembureaus zijn op woensdag 21 maart geopend van 's ochtends 7.30 tot 's avonds 21.00 uur. 

Bij welk stembureau mag ik stemmen?
Stemmen mag bij alle 69 stembureau's in de gemeente Alphen aan den Rijn. Een overzicht van de stembureau's in Alphen vind je hier. Klik hier voor een overzicht van de stembureau's in de andere kernen.

Welke politieke partijen doen er mee in Alphen aan den Rijn?
In Alphen doen drie lokale partijen mee aan de verkiezingen, de andere acht partijen zijn lokale afdelingen van landelijke partijen. Het CDA is vastgesteld als lijst 1, daarna volgen Nieuw Elan (lijst 2), VVD (lijst 3), PvdA (lijst 4), D66 (lijst 5), SP (lijst 6), ChristenUnie (lijst 7), GroenLinks (lijst 8), SGP (lijst 9), RijnGouweLokaal (lijst 10) en Beter Alphen (lijst 11).

Waar moet ik op stemmen?
Weet je nog niet op welke politieke partij je wil stemmen? Vul dan de StemWijzer van Alphen aan den Rijn in. De StemWijzer bevat dertig stellingen in verschillende categorieën. Bij elke stelling staat een toelichting van de partijen. Ook is het mogelijk om stellingen zwaarder mee te laten wegen.

Kan ik op meerdere partijen stemmen?
Het stemmen moet gebeuren met een rood potlood en het gekozen vakje moet goed worden ingekleurd of aangevinkt. Als er meerdere vakjes zijn gekozen, is een stem ongeldig. Stemmen op meerdere partijen kan dus niet.

Mag ik samen met iemand het stemhokje in?
Een stemmer moet vanwege het stemgeheim alleen het stemhokje in. Hiermee wordt ook voorkomen dat iemand wordt gedwongen ergens op te stemmen. Alleen mensen met een lichamelijke beperking mogen worden geholpen.

Mag ik mijn kind meenemen in het stemhokje?
In principe niet. Als duidelijk is dat van enige beïnvloeding van een kiezer absoluut geen sprake kan zijn, bijvoorbeeld moeder met een kind van 3 jaar, kan deze kiezer wel toestemming hiervoor vragen aan de voorzitter van het stembureau.

Mag ik een foto van mijn ingevulde stembiljet maken?
Ja, de Kieswet bevat geen grondslag om mobiele telefoons te verbieden in het stemlokaal of een dergelijke stem achteraf ongeldig te verklaren.

Meer vragen over de gemeenteraadsverkiezingen in Alphen aan den Rijn? Lees er meer over op de gemeentelijke website.

Fotograaf: Josh Walet