Nieuws

« Vorige - Volgende »

De Jager in landelijke commissie 'Toekomst zorg thuiswonende ouderen'

7 november 2018 - 16:29  •  AllesinAlphen.nl  •  reacties

De Jager in landelijke commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen

Alphen aan den Rijn - Eerder dit jaar presenteerde minister de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) het programma 'Langer thuis'. Het programma is erop gericht te bevorderen dat zelfstandig wonende ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen, met de juiste ondersteuning en zorg en in een woning die aansluit bij hun persoonlijke behoeften. De focus ligt daarbij allereerst op goede zorg en ondersteuning voor thuiswonende ouderen binnen de grenzen van de huidige stelsels. Maar het programma wil ook fundamenteler kijken naar hoe trends als vergrijzing, het ontstaan van tekorten op de arbeidsmarkt en de toename van het aantal kwetsbare ouderen met verschillende chronische aandoeningen het hoofd kan worden geboden.

Om dit te onderzoeken is door het kabinet de commissie 'Toekomst zorg thuiswonende ouderen' in het leven geroepen. Aan de commissie wordt gevraagd te beschrijven hoe de zorg thuis voor ouderen er nu uitziet en welke ontwikkelingen zij ziet, die gevolgen hebben voor de zorg voor ouderen thuis.

Vervolgens wordt de commissie verzocht zich uit te spreken over wat deze ontwikkelingen betekenen voor de organisatie en de betaalbaarheid van de zorg thuis in 2030. Moeten ondersteuning en zorg anders worden ingericht om te zorgen dat ze ook in 2030 op niveau zijn? Die vraag zal de commissie voor het eind van volgend jaar beantwoorden.

Fotograaf: Gemeente Alphen aan den Rijn