Nieuws

« Vorige - Volgende »

Waar hangt het college van Alphen aan den Rijn uit?

8 mei 2019 - 08:45  •  reacties

Waar hangt het college van Alphen aan den Rijn uit?

Alphen aan den Rijn - Panorama Nederland en Lagenmodel OmgevingswetWie: Gerard van As Waar: Gemeentehuis Alphen aan den RijnWanneer: 8 mei 2019 | 14.00 uur en 9 mei 2019 | 10.00 uur

Wethouder Van As opent de bijeenkomst over Panorama Nederland. Panorama Nederland is een toekomstperspectief voor de ruimtelijke inrichting van Nederland. Het laat zien hoe de grote maatschappelijke vraagstukken van nu de sleutel kunnen zijn voor welkome, structurele verbeteringen in de toekomst. Panorama Nederland is gemaakt door het college van Rijksbouwmeester een rijksadviseurs. Het panorama laat letterlijk zien hoe Nederland eruit zou kunnen zien na de grote transities. Het is een opstelling in beelden in de vorm van Panorama Mesdag. Op 9 mei wordt op een vloerkleed het Lagenmodel van de Omgevingswet getoond. Het lagenmodel laat de samenhang zien tussen alle acties die nu lopen als gevolg van de omgevingswet.

Start herbouw Park College
Wie: Han de Jager
Waar: Dominee Meijerlaan 14, Alphen aan den Rijn
Wanneer: 9 mei 2019 | 10.00 uur

Wethouder De Jager onthult samen met Horizon Jeugdzorg en Onderwijs bestuurder Krijnie Schotel symbolisch de eerste steen van het herbouwde Park College. Het Park College is een school die onderwijs biedt aan jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar met complexe leer- en/of gedragsproblematiek. Het Park College hoort bij Horizon en bevindt zich op hetzelfde terrein als de residentiële behandelgroepen van Horizon in Alphen aan den Rijn. Samen verzorgen zij een geïntegreerd jeugdzorg- en onderwijsaanbod.

Bezoek aan Futurahuis
Wie: College
Waar: Klaverblad 47, Boskoop
Wanneer: 10 mei 2019 | 11.00 uur

Het college brengt een bezoek aan het Futurahuis. Futura is een organisatie met de ambitie om het aanbod van kleinschalige woon-zorgvoorzieningen voor senioren die behoefte hebben aan een combinatie van comfortabel wonen en goede passende zorg uit te breiden. Futura ontwikkelt daartoe kleinschalige woon-zorgvoorzieningen in (kleine) gemeentes en kernen in de nabijheid van de oorspronkelijke woonomgeving van senioren.

Start bouw fase 4A en 4C, Waterrijk Boskoop
Wie: Gert-Jan Schotanus en Gerard van As
Waar: Entree bouwterrein Boomgaard, Boskoop
Wanneer: 10 mei 2019 | 15.00 uur

Wethouders Schotanus en Van As zijn aanwezig bij de start van bouw fase 4A en 4C van de nieuwbouwwijk Waterrijk in Boskoop. Waterrijk wordt verspreid over meerdere jaren ontwikkeld; in totaal omvat het plan 444 woningen van allerlei woningtypen. Elke straat heeft meerdere soorten en formaten woningen.

25 jarig jubileum Archeon
Wie: Liesbeth Spies en Kees van Velzen
Waar: Archeon
Wanneer: 10 mei 2019 | 15.00 uur

Burgemeester Spies en wethouder Van Velzen zijn aanwezig bij het 25 jarig jubileum van themapark Archeon. Ook commissaris van de Koning van provincie Zuid Holland, Jaap Smit, is aanwezig.

Opening kunstroute AlphenArt 2019
Wie: Leo Maat
Waar: Theater Castellum
Wanneer: 10 mei 2019 | 17.00 uur

Wethouder Maat opent de kunstroute van AlphenArt. Alphen Art is een samenwerking tussen Sta-Art, RenNL en VijfB. Van 9 tot en met 12 mei zijn op verschillende plekken in Alphen ruim 90 kunstenaars die hun werk tonen of maken of optreden.

Opening Alphens Korenfestival
Wie: Leo Maat
Waar: Rijnplein, Alphen aan den Rijn
Wanneer: 11 mei 2019 | 11.00 uur

Wethouder Maat opent de zevende editie van het Korenfestival. Verschillende koren uit de regio treden op op diverse binnen- en buitenpodia. Veel genres zijn vertegenwoordigd: pop, rock, musical, shanty, gospel en klassiek.

Buurtlentefeest
Wie: Gert-Jan Schotanus
Waar: Tuin van het Hof van Alfen en De Jozef, Alphen aan den Rijn
Wanneer: 11 mei 2019 | 15.00 uur

Wethouder Schotanus opent het Buurtlentefeest van buurtbewoners in het centrum van Alphen aan den Rijn. De bewoners vieren met elkaar de start van de lente en hebben de gelegenheid elkaar te leren kennen.

Van wijkplan naar uitvoeringsagenda Hazerswoude-Dorp
Wie: Gert-Jan Schotanus
Waar: Dorpshuis de Juffrouw, Dorpsstraat 250, Hazerswoude-Dorp
Wanneer: 13 mei 2019 | 19.30 uur

Wethouder Schotanus is aanwezig bij de bijeenkomst ‘Werken aan je wijk’ in Hazerswoude-Dorp. De gemeente werkt gebiedsgericht. Onderdeel daarvan is dorps- en wijkplannen 2018-2022. De komende tijd wordt van elk dorps- en wijkplan een uitvoeringsagenda 2019-2020 gemaakt. Samen met inwoners, dorpsoverleggen en maatschappelijke organisaties. Iedereen kan meedenken. In de dorps- en wijkplannen staan de speerpunten voor de komende vier jaar. Bijvoorbeeld de zorg voor kwetsbare inwoners en jongeren, de verbinding van diverse culturen en een prettige verblijfsomgeving van het winkelgebied. De vraag voor de uitvoeringsagenda is nu welke speerpunten en bijbehorende actiepunten hebben prioriteit?

Wijkbezoek Benthuizen
Wie: College
Waar: De Tas, Benthuizen
Wanneer: 14 mei 2019 | 19.00 uur

Het college brengt een bezoek aan Benthuizen. De komende maanden organiseert de gemeente Alphen aan den Rijn elf keer een speeddate op diverse locaties met de college- en raadsleden. Heeft u goede ideeën, wilt u uw hart luchten, heeft u iets leuks te delen of heeft u een mooi initiatief? Kom dan langs.

Themacafé Groen ‘Samen sterk voor groene streek’
Wie: Kees van Velzen
Waar: Paviljoen de Hof, Voorschoten
Wanneer: 15 mei 2019 | 18.30 uur

Wethouder Van Velzen is aanwezig bij het themacafé Groen ‘Samen sterk voor groene streek’. De regio Holland Rijnland staat voor grote landschappelijke opgaven. Men wil de biodiversiteit versterken, ruimte bieden aan (water)recreatie en de energietransitie vormgeven. Daarnaast is dit één van de meest verstedelijkte regio’s van Nederland. Al deze opgaven leggen beslag op de beperkt beschikbare ruimte. Indien men het landschappelijke karakter in de regio wil behouden, dan zijn investeringen in groen van groot belang. Het realiseren van groene projecten vraagt om samenwerking tussen particuliere organisaties, ondernemers en gemeenten. Tijdens het Themacafé Groen worden bezoekers ingelicht over verschillende groenprojecten. Er wordt bekeken hoe samenwerking hierbij het beste vorm krijgt en welke bijdrage de gemeente en Holland Rijnland kunnen leveren.

 

Fotograaf: Gemeente Alphen aan den Rijn