Nieuws

« Vorige - Volgende »

Stand van zaken onderzoek verkeersdruk rond Gouwe

15 maart 2019 - 18:47  •  reacties

Stand van zaken onderzoek verkeersdruk rond Gouwe

Alphen aan den Rijn - In onderzoek waren vijf oplossingsrichtingen om de verkeersdruk rond de Gouwe te verlichten. Scenario 1, optimalisatie van de bestaande situatie, en scenario 4, een tweede oeververbinding te hoogte van het Gouwebos, zijn inmiddels afgevallen. Het nadeel van een aquaduct bij het Gouwebos is dat het wel de situatie in Boskoop verbeterd, maar die in Hazerswoude-Dorp niet. Een verbeterde Gouwe in het kader van verbeteringen voor de scheepvaart (2), een tweede oeververbinding tussen Boskoop en Alphen-Stad (3) een verbeterd stelsel van ringwegen (5), waaronder een weg door het Rietveld, worden verder bekeken.

De grote uitdagingen in dit gebied zijn het oplossen van de verkeersdruk op de Zijde en de Hefbrug in Boskoop en de druk van de N209 dwars door Hazerswoude-Dorp. Een ander probleem is de scheepvaart tussen Gouda en Alphen-Stad. Hier is de enige staande mastenroute tussen Rotterdam en Amsterdam en het is een belangrijke ader voor de beroepsvaart. In het Nauw van Boskoop kunnen grotere schepen elkaar niet passeren. Gevolg voor het wegverkeer is een lange wachttijd bij de verschillende bruggen.

Nu de mogelijkheden voor verbetering in kaart zijn gebracht, volgt verder onderzoek naar de gevolgen van de verschillende scenario’s. Naar verwachting wordt in februari 2020 een concept aan Provinciale Staten en de betrokken gemeenten aangeboden. Hierop kunnen wijzigingen komen. Het definitieve ontwerp wordt in februari 2021 verwacht.

Fotograaf: Alphens EV