Nieuws

« Vorige - Volgende »

Gemeente verlengt de subsidie voor BOOST

1 maart 2018 - 10:09  •  BOOST  •  reacties

Gemeente verlengt de subsidie voor BOOST

Alphen aan den Rijn - De wijze van samenwerken is vernieuwend in Nederland; samen met inwoners bepalen wat er nodig is en de uitvoering daarop afstemmen en verder ontwikkelen. Door deze gezamenlijke aanpak zijn de afgelopen 2 jaar mooie resultaten behaald en veel kinderen, jongeren en volwassenen in kwetsbare situaties bereikt. Daar zijn we trots op!  De verlenging zien we als een mooie beloning en geeft ons de mogelijkheid verder te bouwen aan BOOST. 

Wat heeft BOOST tot nu toe bereikt?
Voor veel mensen is BOOST een meerwaarde voor Alphen aan den Rijn. We werken er o.a. aan dat kinderen en jongeren opgroeien tot zelfstandige burgers, dat knelpunten verminderen of weggenomen worden, dat mensen in hun kracht staan, dat er een zinvolle vrijetijdsbesteding is, dat ontwikkelen een 'gewoon' onderdeel van je leven is, dat talenten ontdekt en ingezet worden.

Samen met wijkbewoners hebben we mooie vernieuwde activiteiten opgezet om deze resultaten te bereiken.

Enkele voorbeelden:

  •   Er is een nauwe samenwerking tussen PeuterStart, ouders van de peuters en de bibliotheek op het gebied van taalontwikkeling.
  •   De cultuurpartijen kennen en bereiken de jongeren beter en vaker door samen met het jongerenwerk jongerenactiviteiten te organiseren in de wijk.
  •   In de Snijdelwijk zijn gerichte jongerenactiviteiten ingezet gericht op talent en ontwikkeling;
  •   Sport wordt meer geïntegreerd in alle activiteiten in combinatie met gezond bewegen en gezonde voeding; bijvoorbeeld bij PeuterStart-locaties met VVE (voor-en vroegschoolse educatie).
  •   Er is meer aandacht voor jonge meiden met specifieke meidenactiviteiten en grote-meidenevenementen;
  •   Er zijn coachingstrajecten voor jongeren.
  •   De doorverwijzing, ondersteuning en begeleiding van inwoners met vragen en knelpunten is verbeterd.

Al onze bestaande basisvoorzieningen en de vernieuwende activiteiten die daar uit voortkomen, zoals peutergroepen, de bibliotheek, culturele voorzieningen, sport of jongerenwerk: ze zijn allemaal Powered by BOOST! 

Wat willen we met elkaar nog meer bereiken?
De verlenging van 2 jaar is nodig om met elkaar nog meer mooie resultaten te behalen, de samenwerking verder te intensiveren en activiteiten nog zichtbaarder te maken voor alle inwoners. BOOST bouwt verder! 

Samenwerkingspartners
BOOST is een samenwerkingsverband van Bibliotheek Rijn en Venen, Castellum, Parkvilla, Participe, SportspectrumNEXT, Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Midden-Holland, PeuterStart (partner van Junis Kinderopvang) en StreetliveTV.

Fotograaf: Josh Walet
BOOST.'
BOOST

Bouwen aan opgroeien, ontwikkeling, sport en talent.