Nieuws

« Vorige - Volgende »

Groene kroonjuwelen beter beschermd

10 mei 2019 - 09:13  •  reacties

Groene kroonjuwelen beter beschermd

Alphen aan den Rijn - Grote betrokkenheid inwoners De resultaten van de enquête werden voor geïnteresseerde inwoners gepresenteerd op het gemeentehuis door verantwoordelijk beleidsambtenaar Niek in ’t Wout. Vorig jaar is het algemene Bomenbeleid voor Alphen aan den Rijn al vastgesteld door de gemeenteraad, maar in opdracht van wethouder Gert Jan Schotanus wordt nu gewerkt aan specifiek beleid voor beschermwaardige bomen. “We houden als groene stad met lef natuurlijk van ons groen”, geeft Schotanus aan in zijn openingswoord. “Goed beheer van de bijzondere bomen, of ze nu eigendom zijn van de gemeente (48.000 stuks) of in particulier bezit, vinden we daarom belangrijk. We zijn dan ook verheugd te merken dat inwoners zeer betrokken zijn gebleken bij het onderwerp.”

Beschermwaardigheid
“In de huidige situatie bepaalt de gemeente welke bomen beschermwaardig zijn en welke criteria daarvoor gelden”, vertelt In ’t Wout. “Voorstel is om ook de inwoners in de gelegenheid te stellen zelf bomen aan te melden. Want het zou een grote stap vooruit zijn als gemeente en inwoners zich samen verantwoordelijk voelen voor het beheer van onze groene kroonjuwelen.” Voor particuliere bomen zonder beschermde status geldt nu dat zij vogelvrij zijn en zonder vergunning gekapt mogen worden. Ook is er geen sprake van vervangingsplicht.

In de enquête hebben de inwoners aangegeven welke criteria een rol moeten spelen om bomen het stempel ‘beschermwaardig’ te geven. Bomen of boomgroepen die als kenmerk ‘karakteristiek, beeldbepalend, historisch erfgoed, zeldzaam, oud en ecologisch waardevol hebben’ komen in aanmerking voor een beschermde status. In ’t Wout vult daarop aan: “Wij stellen voor ook de categorie ‘potentiebomen’ in te voeren. Dat zijn bomen die op het moment van aanvraag nog niet beschermwaardig zijn, maar in de toekomst mogelijk wel.”

Bomenfonds
De belangrijkste vraag is wat heb je er als inwoner aan wanneer je de bezitter bent of wordt van een beschermwaardige boom? “Een eigenaar blijft altijd verantwoordelijk voor zijn of haar boom, maar we kunnen wel ondersteunen in goed beheer ervan, bijvoorbeeld via gratis onderhoudsadvies”, vervolgt In ‘t Wout. “We stellen ook voor een Bomenfonds in te richten voor eigenaren die door omstandigheden voor hoge kosten in het beheer van hun boom komen te staan. Zo kunnen we de verantwoordelijkheid voor het behoud van bijzondere bomen zo goed mogelijk met elkaar delen”.

Vaststellen beleid
Mede op basis van de uitkomsten van de enquête en met advies van het Bomenpanel heeft de gemeente nu een concept ‘Beleid Beschermwaardige Bomen’ opgesteld. De planning is het definitieve beleid in het najaar vast te stellen. Daarvoor wordt het nog besproken in de commissies en kunnen inwoners hun mening geven door in te spreken. Let op de aankondigingen in Week in Beeld.  

Bomenpanel
Het Bomenpanel adviseert de gemeente en informeert de inwoners.  Zij zullen in de toekomst ook adviseren in de toekenning van aanvragen voor de beschermwaardige status van bomen, of in bezwaarprocedures tegen toekenning van deze status. 

Fotograaf: Groene Hart Koerier