Blogs over Alphen

« Vorige - Volgende »

Wat nou positief?

10 januari 2014 - 09:22  •  Harry Slagter  •  reacties

Wat nou positief?

Alphen aan den Rijn -

De €50,- die we meer krijgen aan het eind van de maand zou je als positief kunnen zien, ware het niet dat u dit via andere kanalen weer rechtstreeks terug kan storten aan de Haagse tollenaars. De huren mogen dit jaar harder stijgen dan de inflatie om meer evenwicht te brengen in de vraag naar huurwoningen. Uren heb ik zitten piekeren en proberen te begrijpen wat de overheid met deze maatregel wil bereiken: de huur komt zo meer in overeenstemming met de kwaliteit van de woning. Door het verhogen van de huur verandert er naar mijn mening helemaal niets aan de kwaliteit maar moet je gewoon meer gaan betalen voor dezelfde woonruimte. Daar gaat je €50,-..

Het eigen woningforfait is stilletjes gestegen per 01-01-2014 en ook als u geen vuurwerk heeft afgestoken om 12 uur, verdampte er zo'n €200 - €300 van uw inkomen bij het betreden van 2014. Mocht u oud en nieuw gevierd hebben in een horecagelegenheid als B.O.B; betaalde u na twaalven maar liefst 40% meer belasting voor uw glaasje vruchtensap of mineraalwatertje en ruim 45% meer op een colaatje. De bierdrinkers waren goedkoper uit want de accijnzen op bier gingen maar 25% omhoog. Zelfs aan hen die alleen kraanwater drinken is gedacht en is de belasting op leidingwater met, schrik niet, 100% omhoog gegaan.

Niet alleen het huurwaardeforfait is een verrassing uit de hoge hoed van dit kabinet. Ook de vrijstelling schenkbelasting is zo'n voorbeeld. Het zal niet iedereen gegeven zijn, maar stel dat u tijdens uw werkzame leven kans hebt gezien iets opzij te zetten. Een bedrag van €100.000 schenkt aan één van uw kinderen die dit moet gebruiken om zijn of haar hypotheek gedeeltelijk af te lossen. Het mag bekend zijn dat jonge gezinnen voor wat voor reden dan ook, enkele malen verhuizen tijdens hun leven, maar door het aflossen van die €100.000 op de hypotheek ontstaat er in de meeste gevallen een overwaarde van het huis, die de staat je verplicht om in een nieuw huis te stoppen. Bij het afsluiten van een nieuwe hypotheek kijkt de staat dan nog alleen naar overwaarde en niet naar andere persoonlijke verplichtingen. Ditzelfde geldt voor aflossen op uw lopende hypotheek. Zo word je verplicht om duurder te gaan wonen en de zeepbel begint opnieuw. Ik kan het positieve hierin niet ontdekken, u wel?

Misschien dat je voor de hele woonproblematiek en alles wat daar mee samenhangt, maar eens een gooi moet doen naar een burgemeesterschap ergens. Waar menig Alphenaar iedere dag in de file staat om naar of van het werk te gaan, bakt Tjerk, de nieuwe burgemeester van groot Alphen, ze wel heel erg Bruin(sma). De beste man begint na 3 dagen al te klagen over de reistijd van en naar Vlaardingen en zoekt dan ook woonruimte. Nee, niet via de geëigende weg zoals iedereen dat moet, via Wonencentraal en dan 6-7 jaar ingeschreven moeten staan voor een fatsoenlijke eengezinswoning of iets minder lang voor een goedkopere flat, maar het liefst via een vriendendienstje.

Nu mag het bekend zijn dat Alphense gezagdragers en gematste woonruimte, geen goede combinatie zijn gebleken in het verleden en ik vind dan ook dat hij zich direct al op glad ijs begeeft door dit aan te kaarten. Naast dat dit in Alphen gevoelig ligt en daar van op de hoogte had moeten zijn, zou hij met zijn socialistische achtergrond, wel wat meer empathie mogen tonen voor de mensen die genoodzaakt zijn om, voor een veel lager salaris dat het zijne, iedere dag gedwongen zijn grote afstanden af te leggen om hun boterham te verdienen. Kan er echt niets positiefs in ontdekken.

Het is natuurlijk goed mogelijk dat er redenen zijn om de toekomst iets zonniger te kleuren maar vooralsnog kan ik die lichtpuntjes niet ontdekken want in een land waar het real time tv programma Utopia, een soort knoop in je zakdoek op locatie, de gemoederen bezig houdt, is een kritische blik op de samenleving geen overbodige luxe.

Fotograaf: Josh Walet