Blogs over Alphen

« Vorige - Volgende »

Groot deel plannen CAS voor Lage Zijde overgenomen door gemeente

18 maart 2014 - 09:21  •  Willem Debets  •  reacties

Groot deel plannen CAS voor Lage Zijde overgenomen door gemeente

Alphen aan den Rijn - In november dienden we een schetsontwerp met bijbehorende tekst in waarin we voorstelden het Nutsgebouw vrij te maken van de omliggende bebouwing, de zuidzijde aan de Aar te benutten voor terrasjes, diezelfde Aar prominenter in het stadsbeeld te krijgen door een betere aansluiting op de Rijn en een insteekhaventje aan de zuidzijde van het Nutsgebouw. Al deze plannen zien we nu integraal terug in het collegevoorstel.

 

Een ander voorstel van CAS, het doen verdwijnen van het Thorbeckeplein door het te bebouwen en zo de Hooftstraat zijn oorspronkelijke structuur van dijkstraat weer terug te geven, is eveneens overgenomen door het college. De aansluiting met de rest van de Hooftstraat wordt zo sterk verbeterd, terwijl Alphen weer een herkenbare eigen uitstraling krijgt. Ook de door CAS voorgestelde flexibiliteit bij de invulling van dat deel van de Hooftstraat is door B&W overgenomen. CAS deed de voorstellen op grond van intensief vooronderzoek en een aantal brainstormsessies met CAS-leden en betrokken Alphenaren. Het is ontzettend leuk om te zien dat de voorstellen van CAS worden opgepikt en nu in de planvorming worden verwerkt.

 

In de plannen zoals deze nu voorliggen ziet CAS nog wel een aantal mogelijkheden tot verdere verbetering. Zo zouden wij bijvoorbeeld de markt een plek willen geven op de verbrede kades rondom de Aar. Ook de routing in en rondom de Aarhof is voor verbetering vatbaar. We blijven uiteraard beschikbaar om de gemeente van verder advies te voorzien!

Fotograaf: Josh Walet