Blogs over Alphen

« Vorige - Volgende »

Aquavergiet

5 november 2015 - 11:22  •  Harry Slagter  •  reacties

Aquavergiet

Alphen aan den Rijn -

Wat is namelijk het geval? Vanaf 1 januari gaat het beheer van de Alphense zwembaden over van Sportspectrum naar 2 private ondernemers die verder geen enkele ervaring hebben met het uitbaten van openbare zwemgelegenheden, laat staan met de maatschappelijke verplichtingen die deze baden met zich meebrengen.

2 jaar geleden maakte ik via de columns “Spaghetti Alphanaise” en “Nieuwe politiek” op deze site al melding over mijn zorgen rondom het, werkelijk desastreuze, Alphense zwembadenbeleid en de belangenverstrengeling van een lokale politicus in deze maar werd dit afgedaan als verkiezingsretoriek, met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 2014.

Het is veel te makkelijk om alleen te wijzen naar het gevoerde beleid binnen Sportspectrum en de ruime vergoedingen die enkelen binnen deze organisatie genoten. Het was tenslotte de raad die koos voor de meest dure optie om een nieuw bad te bouwen maar tegelijkertijd de inrichting sober hield. Gevolg hiervan was dat het bad ongeschikt is en was voor specifieke doelgroepen en vrij zwemmen met daarnaast nog de kanttekening dat voor de wedstrijdsporten het badwater ook niet al te warm mag zijn dus waren de opties van Sportspectrum, om te komen tot een rendabele exploitatie, vrij beperkt. Wat deze foute bouwkeuze de samenleving inmiddels al gekost heeft, is bij U misschien wel bekend. Alleen al € 1,4 miljoen afschrijving op de huizen die in deze plannen meegenomen waren.

Maar goed wethouder Du Chatinier heeft dus besloten om het hele hoofdpijn dossier, Sportspectrum en zwembad beleid, te liquideren en de zwemvoorzieningen in Alphen in handen te geven van 2 totaal onervaren zakenlieden met geen andere affiniteit wat betreft zwembaden dan hun gezamenlijke speeltje AZC Moscow. Nee, niet de totale vereniging maar alleen het eerste team waar zij gezamenlijk de scepter over zwaaien en de financiële belangen van behartigen.

Zoals in Alphen wel vaker het geval is hoor ik uit de hoek van de politiek geen enkele vraag over de gekozen route van de wethouder maar naar mijn mening worden hier heel enge spelletjes gespeeld met als inzet een publiekelijk bezit wat van grote waarde is voor de samenleving en zeker die voor de Alphense. Grote vraag is dan ook of er hier mensen een dubbele agenda hanteren en waarom laten het college en de raad dit stilzwijgend toe?

Ik ben niet goed genoeg thuis in de gemeentelijke politiek maar vraag me af of er ook binnen een gemeenteraad de mogelijkheid is om zoiets als een parlementaire enquête los te laten op dit onderwerp. Het integriteitsonderzoek wat Bas Eenhoorn 2 jaar geleden heeft gehouden naar de belangenverstrengeling van een politicus met dit dossier, was een wassen neus en om nu voor eens altijd duidelijkheid te scheppen zou een grondig en diepgaand onderzoek nodig zijn.

In ieder geval moet duidelijk worden hoe deze afspraken tot stand zijn gekomen en wie het initiatief hiervoor genomen heeft. In hoeverre is de fractievoorzitter van Nieuw Elan nog betrokken bij verschillende stichtingen die actief zijn in zwembad Aquarijn en waarvan hij mede eigenaar/oprichter was tesamen met de nieuwe uitbater. Waarom is het zwembadbeheer niet openbaar aanbesteed of, om maar wat te noemen, niet in handen gegeven van een professionele organisatie als Optiesport of Sportfondsen Nederland? Wat voor effect heeft de introductie van de zogenaamde sportcoaches gehad op de begroting van SportSpectrum en welke zekerheden krijgt de gemeente terug in ruil voor de toegezegde subsidie van € 2,4 miljoen om de beide baden draaiende te houden en wie gaat deze subsidiestroom controleren?

Zo’n onderzoek zou over vele zaken duidelijkheid kunnen brengen als alle betrokkenen onder ede gehoord zouden kunnen worden door een onafhankelijke commissie. Misschien dat op die manier het stilzwijgen, van diverse mensen doorbroken kan worden en er een gezonde en verantwoorde exploitatie tot stand kan komen.

Zover de informatie strekt die ik tot nu verkregen heb heeft de fractie van het CDA daar geen zin in en geldt er zelfs een fractie discipline over dit onderwerp, heeft de fractie van Nieuw Elan hier begrijpelijke wijze geen behoefte aan en wil de VVD fractie dit onderwerp het liefst laten rusten want deze partij is mede schuldig aan het fiasco van zwembad Aquarijn.

Ik hoop oprecht dat de overige partijen dit onderwerp serieus oppakken voordat alle papieren getekend zijn en de Alphense zwembaden definitief in handen vallen van enkele narcistische mannen die het als speeltje gaan gebruiken om zichzelf te profileren en ten koste van de Alphense samenleving hun hobby kunnen uitoefenen.

 

Fotograaf: Josh Walet