Blogs over Alphen

« Vorige - Volgende »

Zorg om de zorg, deel 2

22 oktober 2017 - 15:00  •  Ruud Gebel  •  reacties

Zorg om de zorg, deel 2

Alphen aan den Rijn - 1.       In verpleeghuizen moeten er een ander manier van werken en organiseren komen: kleinschalig, vraaggericht, innovatief, met minder regels en meer vertrouwen in de zorgprofessionals. Een zin later staat er: Dit moet daadwerkelijk leiden tot een aantoonbare verbetering van de kwaliteit. Dit is waar de schoen wringt, niet alleen hier, maar in de hele zorg en ver daarbuiten. Aan de ene kant willen we controleren of ingezet beleid en middelen de gestelde doelen bereiken, anderzijds willen we zo min mogelijk regels en zo mijn mogelijk tijd besteden aan administratie. Het vergt veel lef om zaken los te laten. Maar als je duidelijke doelen stelt, zijn professionals prima in staat om zelf in te vullen hoe ze deze doelen bereiken. Bemoei je niet met de uitvoering en zorg dat je kwaliteitsbewaking kunt doen op de gegevens die toch vastgelegd moeten worden, waardoor extra registratiewerk wordt voorkomen. Als je een professional inzage geeft in het eigen handelen afgezet tegen een groep van zijn gelijken, is de professional de eerste om zaken te verbeteren.

2.       "We stellen extra middelen beschikbaar voor palliatieve zorg" Ik denk dat ik wel weet waar dit vandaan komt. De gedachte is dat goede palliatieve zorg minder snel leidt tot een vraag om euthanasie. Echter, ik ben mij niet bewust dat er knelpunten zijn op het gebied van palliatieve zorg.

3.       Men gaat "de tabaksaccijns verhogen om te komen tot een rookvrije generatie", maar gaat "problematisch alcoholgebruik aanpakken". Waarom gaat men, er van uitgaande dat een verhoging van accijns het gebruik terugdringt, ook de accijns op alcohol niet fors verhogen? Het percentage rokers ligt in 2015 op 26,1%, het percentage dagelijkse rokers op 19,4%. In 1990 lagen deze percentages op 37,5% resp. 32,1%. Een forse daling, die voor een groot deel toegeschreven wordt aan de verhoging van de verhoging van de accijns op tabak, en deels aan het verbod op reclame voor tabak (bron: VWS).
Als we naar alcohol kijken: de Gezondheidsraad adviseert eigenlijk geen alcohol te gebruiken, of ten hoogste een glas per dag; 60% van de Nederlanders gebruikt meer alcohol dan een glas per dag. Het alcoholgebruik loopt wel langzaam terug (van 9 liter zuivere alcohol per hoofd van de bevolking per jaar naar 7 liter, waarschijnlijk ook ten gevolge van accijnsverhoging en beperking van de reclamemogelijkheden). Het aantal alcoholverslaafde bedraagt ruwweg tussen de 2 en 3% van de bevolking. Voldoende argumenten om ook de accijns op alcohol fors te verhogen, als je een gezonde leefstijl wilt bevorderen. Maar dat gebeurt niet.

Volgende week het laatste deel over de huisartsenzorg en eerste lijn.

 

Fotograaf: Josh Walet