Blogs over Alphen

« Vorige - Volgende »

Geachte mevrouw Spies,

1 januari 2019 - 14:00  •  Machiel van der Schoot  •  reacties

Geachte mevrouw Spies,

Alphen aan den Rijn - Maak maar propjes van de briefjes of verwijder het Word-document, want daar klopt niks van. Ik maak me zorgen. De discussie over het klimaat begint ernstig te ontsporen. Het is bekend dat u niks heeft met het afvalputje -zoals u dat noemt- dat social media heet, maar daar nemen toch heel wat meer Alphense burgers, raadsleden en wethouders aan deel dan u denkt. Daar gaat het ook veel heftiger toe dan u denkt. Daar kan en mag de lokale overheid zich niet meer aan onttrekken. Zeker niet omdat de gemeente Alphen aan den Rijn veel (mogelijk zelfs criminele) boter op het hoofd heeft, maar daarover later.

Wie is niet geschokt? 
Wie in Nederland is niet geschokt door de schaamteloze en leugenachtige bevoordeling van grote bedrijven door het kabinet Rutte? Wie is dat niet als je ziet dat ze de rekening van energietransitie niet bij de grote bedrijven, maar bij de burger, die dat vaak niet kan betalen, willen neerleggen? Op een paar uitzonderingen na, zijn de Alphense politieke partijen onderdelen van de landelijke politiek. Waarom kijken de lokale CDA, VVD, D66 en CU (samen de regeringspartijen) weg bij de plannen, die rechtstreeks ingrijpen op onze mede-Alphenaren?

De discussie gaat nu over klimaatverandering. Jan en alleman bemoeit zich ermee en staaft het standpunt met pseudowetenschap, gekleurde krantenartikelen, halve waarheden of maffe rekensommen. Iedereen gaat voorbij aan het feit, dat LOS VAN HET KLIMAAT, grondstoffen, gas en olie onbetaalbaar worden als miljarden Chinezen, Indiërs en Afrikanen terecht hun stukje van de welvaart gaan opeisen. Dan wil ik Baudet nog wel eens zien rekenen of Shell zien lachen.

Het Nuon-schandaal
Maar nu even over de boter op uw hoofd (erfrecht, daar kan ik niks aan doen). Alphen heeft ooit een gemeentelijk energiebedrijf gehad. Dat werd geruild voor aandelen Nuon. Tien jaar geleden verkocht Alphen die aandelen aan het Zweedse Vattenfall voor 130 miljoen. Die Zweden hebben wel veel bomen, maar geen geldbomen. De consument betaalt uiteindelijk de rekening.

Nu weet u als juriste waarschijnlijk wel dat je met de verkoop van iets niet zomaar van al je verplichtingen af bent. De gemeente had naar ons als burgers te maken met de gemeentewet. Daarin staat dat er op nutsvoorzieningen niet verdiend mag worden. Dat een voordeel in het ene jaar gereserveerd moet worden voor grote uitgaven in een ander jaar. Alphen aan den Rijn had daar platgezegd schijt aan. Bijna alle partijen stonden te dansen en te graaien rond de pot met geld. Een pot die nu compleet verteerd is, terwijl we daarmee, juist nu, een enorme stap in duurzaamheid hadden kunnen maken, zonder de burgers met driedubbele lasten op te zadelen. Driedubbel? Ja: aflossing Vattenfall c.q. gemeente, bestaande energiekosten, transitiekosten.

Als iemand in ernstige mate de wet overtreedt, en dat geldt ook voor de gemeentewet, is er sprake van (witte boorden) criminaliteit. Waar zien we dat in de statistieken? En al zou dat met juridische haarkloverij misschien nog ontweken kunnen worden, dan is er tenminste toch sprake van moreel verwerpelijk gedrag (PvdA, Wim Roest!) 

Het gaat om onze kinderen en kleinkinderen
Ik doe hierbij dan ook een groot en dringend appel op u, om aandacht te besteden aan dit onderwerp. De lokale politici er op te wijzen, dat ze niet mee moeten doen met de waan van de dag, maar dat ze moeten denken aan later, wanneer het om hun, uw en mijn kinderen en kleinkinderen gaat en zij (op Ank de Groot, Peter Bontekoe en Wil Verschuur na) al lang weer uit de politiek verdwenen zijn. Ze te vertellen dat ze eindelijk eens over hun eigen regeerperiode heen moeten kijken.

Juist nu is het tijd voor Alphen om aan te tonen, dat we werkelijk groen, duurzaam en lokaal kunnen denken en doen, los van al dat achterhaalde (landelijke) partijpolitieke gekrakeel. Ook Rutte, Baudet en Klaver zitten straks hoog (boven het volk) en droog (ver van het Groene hart) hun inkomsten uit commissariaten te tellen. Dat we dit soort zaken niet meer koppelen aan links of rechts. Dat de SP, Groen Links, SGP en Nieuw Elan, die bij de Nuon-affaire veilig aan de zijlijn stonden en weinig tegenstand boden, nu eens een stevig gezamenlijk standpunt innemen. Dat we LEF tonen en meer visie en integriteit dan 10 jaar geleden

Een nieuwjaar, waar over nog lang gesproken wordt, toegewenst.

Machiel van der Schoot

Fotograaf: Josh Walet