Blogs over Alphen

« Vorige - Volgende »

Positivisme

11 januari 2019 - 17:39  •  Reinder Koornstra  •  reacties

Positivisme

Alphen aan den Rijn - Maar het was ook framing, want iedereen weet dat, nieuwjaarswensen of niet, het ook in onze gemeente niet allemaal rozengeur en maneschijn is. U noemde er een paar, waar je ook niet omheen komt, zoals het tekort aan betaalbare woningen, en de verkeerssituatie in Boskoop en Hazerswoude.

Maar, burgemeester, er is natuurlijk veel meer waar het schuurt tussen wat het college wil, en wat de praktijk is. En als je je vooral richt, als openbaar bestuur, op wat er goed gaat (het meeste, zeg ik in navolging van mijn vroegere politieke compaan Gerard Meereboer), maar bewust andere zaken onder de pet houdt. Tja, voor échte onderzoeksjournalistiek is, zeker op lokaal niveau, geen ruimte meer, en dus is de 'officiële' pers wel redelijk in de hand te houden door de grote afdeling communicatie van de gemeente.

Helaas lukt dat een stuk minder, vooral door gebrek aan tweezijdige communicatie, met al degenen die onze nieuwe verworvenheid, de sociale media, hebben ontdekt. En dat is geen vluchtig verhaal, maar, mét het internet, een blijvertje. Beide 'uitvindingen' hebben geleid tot wat Nietsche ooit 'Ein Umwertung aller Werte' noemde. Kortom, zoals vroeger wordt het nooit meer. Mensen blijven niet lopen naar winkels waar ze niet goed worden geholpen, en ze stellen ook niet langer vragen waar ze nietszeggende antwoorden op krijgen. En dat leidt tot lege winkelcentra én bestuurlijke irritatie, blijkbaar.

Enfin, ik hoef me niet te verontschuldigen, burgemeester, voor het taalgebruik dat sommigen menen te moeten gebruiken, zelf kom ik niet veel verder dan "geleuter" en "Misleiding", woorden die ik vroeger ook in uw raadszaal gebruikte. U ergert zich er echter duidelijk aan dat die reacties, ook de mijne, vaak haaks staan op alle plannen en plannetjes die naar buiten worden gebracht. Maar ik breng toch even naar voren dat deze plannen vaak al maandenlang intern zijn besproken vóór wij bloggers, vloggers of twitteraars er iets over horen.

Plannen die daarna met de nodige ophef en positieve klaroenstoten in de media, naar buiten worden gebracht. Ik zie dan ook absoluut geen reden om, uitzonderingen daargelaten, die golf van zorgvuldig geregisseerd optimisme te ondersteunen. Kritisch volgen leidt al snel tot vraagtekens, en zelfs als je het daarbij laat, zien de positivisten dat alleen al als negatief. Natuurlijk mag dat niet, want dat schaadt gevestigde politieke, bestuurlijke óf zakelijke belangen.

Belangen waar ik, met het gros van de Alphenaren, natuurlijk niets mee te maken heb. Laten we eens een paar bekende onderwerken benoemen:

-Natuurlijk is de ontwikkeling van het Thorbeckeplein, de huizenbouw rond de nieuwe Thorbeckestraat en de bouw van de Bibliotheek heel positief voor het aanzien van ons Stadshart, maar dat verbloemt niet dat het aan de Lage Zijde de komende jaren slecht toeven is. Ik hoef maar te wijzen op de provisorische oprit naar het parkeerdak, en de ronduit merkwaardige 'trappen' daar vandaan naar het Aarplein. Of op de 'in elkaar gesmeten' tijdelijke parkeerplaatsen.

-Om maar gelijk ter plekke te blijven, het is niet alleen de gemeente aan te rekenen, maar de huidige problemen rond het eigendom van de Aarhof, én het resulterende uitstel van de noodzakelijke vernieuwing van wat ooit Alphens Trots was, creëren een probleem in ons hoofdwinkelcentrum dat er natuurlijk niet zou mogen zijn.

-De oude V&D vestiging wordt steeds meer een etterende zweer in dat Stadshart, maar met de bestaande overcapaciteit aan winkels zie ik daar niet snel een oplossing voor komen. Laten we eerlijk zijn, het is gewoon geen gezicht, midden in de stad!

-Terwijl er al een grote overcapaciteit aan winkelruimte is (ten dele overgezet naar een overcapaciteit aan horeca!) werden bij het Station, los van dat Stadshart, mét gemeentegeld winkelruimtes gerealiseerd die nu, en later, geen functie hebben, en dus al jaren leegstaan. Wie schetst mijn verbazing te zien dat daarnaast opnieuw 'Commerciële ruimtes' worden gerealiseerd. De gemeente investeert in steeds meer leegstandsellende, en wat is daar nou positief aan?

-Het wordt helemaal vreemd als we weten dat er een prachtige 'Retailvisie' ligt, recent tot stand gekomen met de actieve medewerking van ter zake kundige burgers in onze gemeente, besproken in de gemeenteraad, en daar aangenomen. Een visie die zich baseert op o.a. het gegeven dat de helft van de Alphenaren zich niet thuisvoelt in ons Stadshart, dat er zware overcapaciteit en duplicering is aan winkels, en dat hetzelfde dreigt in de horeca. Ik kan me voorstellen dat de altijd sterke vastgoedsector problemen heeft met de conclusies, en met de oplossingsrichting. Maar is dat genoeg reden om al die participatie, inzet én dat onderzoeksgeld maar in de la te laten liggen?

Geachte burgemeester Spies, dit zijn misschien geen onderwerpen die u, met het college, graag bekritiseerd ziet, maar ze liggen er gewoon, en dan ga ik nog niet eens buiten ons Stadshart, of buiten mijn eigen expertisegebied. Anderen hebben weer ándere expertisegebieden, en reageren daar weer op, iedereen zoals hij of zij gebekt is.

De enige manier om dit soort zaken op te lossen, is niet door negatieve opmerkingen te veroordelen, maar door de kracht van sociale media te erkennen, en voortaan de communicatie vanuit ons openbaar bestuur erop te baseren. PR is nu eenmaal geen instrument om recht te buigen wat krom is, iets wat we als Stichting Commtop al tien jaar aanvechten. En om positief te blijven, natuurlijk wil ik ook in dezen graag mijn steentje bijdragen.

Reinder Koornstra

 

Fotograaf: Alphens.nl