Periode: 1975 - 2000

Aanslag Bij Shell-Boot Door RaRa

De Revolutionaire Anti-Racistische Actie (RaRa) was een actiegroep, die streed tegen Apartheid in Zuid-Afrika.