Periode: 1925 - 1950

Brug Over Aarkanaal Bij Gouwsluis