Periode: 1925 - 1950

Gouwsluis Wijkgebouw En Hulpkerk