Periode: 1900 - 1925

Herenweg

Kruispunt van de Herenweg, Ridderbuurt en Heuvelweg omstreeks 1920. Links de boerderij 's Lands Welvaren, een van de eerst gebouwde boerderijen in de in 1736 drooggemaakte Vierambachtspolder. Tot omstreeks 1815 was het tevens een herberg en uitspanning.