Periode: voor 1850

Kaart Van Alphen 1523

Op deze 500 jaar oude kaart wijst het Noorden naar rechts. Gouwsluis (Goutsche Sluisch) wordt genoemd en de Alphense brug is zichtbaar. Het Aarkanaal was toen nog niet gegraven.