Periode: 1925 - 1950

Park Rijnstroom


Park Rijnstroom en gebouwen van de Martastichting 1910-1911