Periode: voor 1850

Centrum Alphen

Een ets uit 1714 van Francois van Bleyswijck