Periode: 1925 - 1950

Oude Vrouw Aangereden In Raadhuisstraat

OUDE VROUW AANGEREDEN.
Stak zonder uitkijken den weg over.
Zaterdagavond is in de Raadhuisstraat te Alphen aan den Rijn de 85-jarige mej. E. Blokhuis, die bij het verlaten van haar woning zonder uit te kijken, de straat overstak, tegen een motorrijwiel, dat werd bestuurd door den heer W. S., uit Reeuwijk, geloopen. Beiden kwamen te vallen. De bejaarde mejuffrouw B. werd ernstig gewond. Zij brak een been op twee plaatsen, terwijl zij bovendien een hersenschudding opliep. De motorrijder, die niet de minste schuld aan het ongeluk heeft, kwam er met eenige lichte ontvellingen af. Het motorrijwiel werd ernstig beschadigd. De toestand van mej. B. is levensgevaarlijk.