Periode: 1925 - 1950

Bruggetje Bij De Paradijslaan