Periode: 2000 - heden

Thorbeckegebouw

Thorbeckegebouw, winkel- en appartementencomplex (2016)
Functie: winkels, horeca en wonen.