Periode: 1950 - 1975

Tuinstraat Veerpont

Het veerpontje is ooit omgeslagen, waarbij 18 kerkgangers in het water kwamen. Er vielen gelukkig geen slachtoffers.