Periode: 1950 - 1975

Van Mandersloostraat, Christelijke School Lemkes