Periode: 1925 - 1950

Vijf Kinderen Bedwelmd Door Gas In Raadhuisstraat

Vijf kinderen door gas bedwelmd
Bij allen de levensgeesten weer opgewekt. In het gezin van de familie Van Doorn aan de Raadhuisstraat te Alphen aan den Rijn, heeft zich gisteren een merkwaardig geval van gasvergiftiging voorgedaan. Toen mej. Van Doorn, die in de keuken eenigen tijd met de wasch bezig was geweest, de aangrenzende woonkamer binnentrad, vond zij drie van haar kinderen, bewusteloos op den grond liggen, twee anderen waren eenigszins versuft, doch verloren eveneens spoedig het bewustzijn. Een ijlings ontboden medicus constateerde een gasvergiftiging, welke vermoedelijk is veroorzaakt, doordat uit een comfoor stroomend gas zich vermengd heeft met de damp van een op dit conform geplaatsten ketel met waschgoed. Het mocht den geneesheer gelukken de levensgeesten bij de kinderen weer op te wekken. Hun toestand was echter van dien aard, dat zij voorloopig het bed moeten houden.