Periode: 1925 - 1950

Voorbeeld NSB'ers Woonden In De Raadhuisstraat

In lijn oproep tot mobilisatie van de N.S.B. in ons blad van 8 Augustus, gewaagde de Leider van het fiere devies: Alles voor het Vaderland. Wanneer één familie dit fiere devies ook in practijk heeft gebracht, dan is het de familie Kemp, Raadhuisstraat 236 te Alphen aan den Rijn. Hierboven, in het midden zien wij Vader en Moeder, kameraad Kemp is Vaandrig bij de W.A., kameraadske Kemp een harde werkster voor de N.S.V.O. Boven de drie zoons, die momenteel alle drie aan het Oostfront staan ! De middelste, Jan Kemp. is reeds in September 1940 naar de Standarte Westland vertrokken. Links zien we Piet Kemp, die oorspronkelijk voor de Waffen SS werd afgekeurd, maar zich bij iedere gelegenheid opnieuw liet keuren, tot Hij bij de vierde keuring geluk had... Rechts tenslotte Arie Kemp, die ondanks zijn zeventien jaren geen grooter geluk kende, dan eveneens Lij de Waffen SS dienst te nemen.
Links onder zien we kameraad Fred. Derks, gehuwd met Nel Kemp, die haar man eveneens voor de Waffen SS afstond. Rechts tenslotte Janny Kemp, die sinds Mei haar plaats in den Vrijwilligen Arbeidsdienst heeft ingenomen en onlangs werd aangezocht voor kernleidster. Inderdaad, kameraden en kameraadskes Kemp: Alles voor het Vaderland !