Periode: 1950 - 1975

Vorselenburgstraat, Speeltuin Vreugeoord