Periode: 1900 - 1925

Waterleiding Voor Alphen

Voordat drinkwater een publieke zaak werd, haalde iedereen zijn water uit een eigen put, bron of sloot. Dat bracht vaak ziektes met zich mee.