Periode: 1950 - 1975

Wilhelminalaan Overpost

In de 2e Wereldoorlog was Overpost het distributiekantoor waar bonnen voor eten en andere schaarse goederen gehaald konden worden.