Periode: 1900 - 1925

Wilhelminalaan De Laatste Stuiver

Het gebouw rechts was sigarenfabriek de Drie Wapens, waarvan van der Linden eigenaar was. Later werd het het gebouw van de vakbond NVV en de socialistische partij SDAP.  Het werd ook wel het Volkshuis genoemd.