Beleidsplan

De stichting Oud Alphen zet zich in voor de bevordering van de historische en monumentale waarden van de stad Alphen aan den Rijn. Op het moderne platform wat dient als archief voor de gemeente Alphen, komen verleden en heden op unieke wijze bij elkaar. Door gebruik te maken van de meest moderne software, wordt inzichtelijk gemaakt hoe Alphen eruit heeft gezien en tegelijkertijd de mogelijkheid biedt om te bekijken hoe het heden ten dagen eruit ziet middels Google Street view functie.Bij ons in de stichting zullen alle activiteiten gericht zijn op alle inwoners van de gemeente Alphen aan den Rijn

Vrijwilligers nemen deel aan werkgroepen of vervullen een functie. Anderen nemen deel aan activiteiten of zorgen voor et up to date houden van het archief en het actief naar buiten brengen en promoten van de stichting Oud Alphen.

Door de moderne opzet is duidelijk zichtbaar dat meer generaties, met name de generatie tussen 30-55 jaar, betrokken raakt bij de historie van Alphen aan den Rijn. Een uniek gegeven in vergelijking tot vergelijkbare initiatieven en mede te danken door het inzetten van moderne technieken, in dit geval internet en alle bijbehorende functionaliteiten. Een compleet nieuwe insteek op het gebied van historisch materiaal en het bevorderen van de interesse op dit gebied. Ook via de moderne techniek van Facebook is elke foto gekoppeld aan een comment-box. Dit verhoogt de kans op discussies op een willekeurige foto en gemakkelijke verspreiding van de content via social media.

Werkgroepen lanceren in samenwerking met de stichting nieuwe projecten die uniek voor Nederland zijn te noemen. Een voorbeeld hiervan is de opstart van een project in samenwerking met scholen binnen Alphen waarbij leerlingen in verpleeg- en verzorgingstehuizen interviews af gaan nemen om bestaande ‘verhalen’ over de gemeente te ‘borgen’ in het archief. Ook het aanwezige fotomateriaal wordt door de leerlingen gescand en verwerkt in het archief. Hierdoor verdwijnt er geen (foto) materiaal en historisch materiaal. Tegelijkertijd hebben de leerlingen een schitterend project om in contact te komen met de bejaarden binnen Alphen aan den Rijn, hiermee om te leren gaan en educatief een ervaring op te doen. Doelstelling is om dit project wederkerig te maken, voor meerder scholen en opleidingen binnen Alphen aan den Rijn. Hier zitten uiteindelijk ook studiepunten aan gekoppeld.

Er wordt de eerste 2 jaar actief gezocht naar vrijwilligers om de vereniging verder uit te bouwen. Een vaste archivaris en diverse projectleiders.

Door de samenvoeging, herindeling en fusies binnen Alphen aan den Rijn is het lange termijn plan om voor de nieuwe kernen een dergelijk platform op lokaal niveau op te zetten.

Een meer jaren plan wordt voorbereid alsmede de financiering voor de stichting en de op te zetten projecten.