Bestuur

Voorzitter: Jurre van Eyndhoven
Penningmeester: Bas Fruman
Secretaris: Marloes Vriend

Beloning van de bestuurders:
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Wel hebben zij recht op vergoeding van de kosten welke zijn gemaakt ten tijde van uitoefening van hun functie.