Doelstelling

De vereniging heeft ten hoofddoel het preserveren en digitaal beschikbaar stellen van historisch materiaal met betrekking tot de gemeente Alphen aan den Rijn en dient daarnaast ter bevordering van historisch besef onder de bewoners van Alphen aan den Rijn.

Het verrichten van al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De vereniging tracht dit onder meer te bereiken door:

 • Het verzamelen van historisch materiaal: foto's, videomateriaal en verhalen over Alphen aan den Rijn.
 • Het accurate en eigentijdse digitaal archiveren van materiaal door middel van het toekennen van metadata, waaronder de locatie van de foto, positie van de fotograaf en jaartal. Hierbij wordt gebruik gemaakt van moderne technologieën, waaronder Google Maps.
 • Het bouwen en onderhouden van een website waar oud materiaal door middel van nieuwe technologieën bekeken kan worden, op een voor iedereen begrijpbare en interactieve manier.
 • Het betrekken van de gemeenschap in het proces door middel van:
   - Het betrekken van scholen bij het verzamelen en verwerken van gegevens.
   - Het betrekken van locale verzorgingstehuizen bij het verzamelen van materiaal.
   - Het inzetten van social media, voor het verzamelen van materiaal en het bevorderen van het besef door middel van discussie.
 • Het samenwerken met andere instellingen, stichtingen en/of verenigingen, die een soortgelijk doel nastreven

De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.