Financieel

Er is nog geen jaarverslag, gezien de oprichtingsdatum van 18 februari 2015.
De begroting is reeds opgesteld voor 2015/2016.