Nieuws

Leerlingen van het Scala College hebben 'oude' verhalen en foto's verzameld. De leerlingen gingen op bezoek bij de verzorgingshuizen Noorderbrink, Rijnzate en St. Joseph van Activite in Alphen aan den Rijn.

Stichting Oud Alphen benaderde het Scala College om te helpen bij het verzamelen van informatie over de geschiedenis van Alphen aan den Rijn. De sectie Geschiedenis van het Scala College zei direct ja op het verzoek en dus vertrokken deze week de eerste groepen leerlingen uit 3 vwo en 3 havo naar drie verzorgingshuizen van Activite om naar verhalen van bewoners te luisteren. 

De verhalen die door de leerlingen zijn verzameld, worden uitgewerkt en op de site van Oud Alphen geplaatst. Bovendien werden foto's en tekeningen van vroeger dankzij de medewerking van het Alphens bedrijf Docspro ingescand. "Toen we het verzoek kregen of wij konden helpen met het digitaal maken van de verzamelde foto’s, hebben we daar direct mee ingestemd. Als specialist in digitale oplossingen was het voor ons een kleine moeite om 4 speciale (foto)boekscanners beschikbaar te stellen. Als bedrijf dat is opgericht en gevestigd in Alphen, zijn we graag betrokken bij de vastlegging van de geschiedenis van deze mooie gemeente," aldus Niels Willemsen van Docspro. 

De bewoners reageerden positief op de gevoerde gesprekken met de leerlingen. “Die jongen met wie ik sprak was heel geïnteresseerd. Ik heb hem van alles verteld. Bijvoorbeeld over hoe het er in Alphen tijdens de Tweede Wereldoorlog aan toe ging”. Kim, een leerling uit 3 vwo, zat samen met een klasgenoot ruim een uur aan tafel met een dame die zich ontpopte tot een ware spraakwaterval met een encyclopedisch geheugen. Het ene na het andere verhaal rolde over haar lippen. Kim: “Ze heeft heel veel verteld. Dat was best leuk en interessant om te horen hoe Alphen er vijftig jaar geleden uitzag. Heel anders dan nu in elk geval!”