Politiek - SP

« Vorige - Volgende »

Even voorstellen: tweede op de SP-lijst

21 augustus 2013 - 00:40  •  Lidie Voorend  •  reacties

Even voorstellen: tweede op de SP-lijst

Alphen aan den Rijn -

Eén van mijn speerpunten is dan ook juist die zorg. Vanwege enorme bezuinigingen komen er grote wijzigingen op ons af. Zelfredzaamheid van de burger wordt in de nieuwe WMO als het sleutelwoord gezien. Dat is een mooi streven, als het maar op een sociale, menselijke wijze wordt vormgegeven. De productiegerichtheid in de zorg heeft de afgelopen jaren tot enorme kostenstijgingen geleid. Als we werkelijk mensen willen versterken in hun zelfredzaamheid zullen we meer uit moeten gaan van het vakmanschap van professionals, die uitkomstgericht werken. Er kan ook veel bespaard worden door minder bureaucratie. Bovendien sta ik voor het behoud van de huishoudelijke hulp voor de mensen, die dat werkelijk nodig hebben. Hierdoor kan men langer en fatsoenlijk thuis blijven wonen. Bezuinigingen op de thuiszorg zullen leiden tot vereenzaming, verwaarlozing en vervuiling van mensen die thuis wonen en zorg nodig hebben. Geen preventief massaontslag dus voor thuiszorgmedewerkers, zoals in andere delen van het land.Laten we onze nieuwe gemeente uitroepen tot ontslagvrije zone voor de thuiszorg!

Tot nu toe is de SP een relatief onbekende partij voor Boskoop, maar daar komt per 13 november verandering in. De SP is vertegenwoordigd in de huidige gemeenteraad van Alphen. Wanneer de fusiegemeente een feit is, zal de SP ook een rol van betekenis spelen voor Boskoop. Zo vind ik dat de identiteit van de kernen, en zeker die van Boskoop, herkenbaar moet blijven. Ook moeten de algemene voorzieningen voor iedereen toegankelijk worden of blijven. Afijn, houdt u onze site of de kranten in de gaten, want binnenkort komt de SP met haar verkiezingsprogramma naar buiten.

Wilt u meer over mij te weten komen of wilt u in gesprek met mij, mailt u dan naar alphen@sp.nl. Ik sta u graag te woord, maar ik luister nog liever!

Fotograaf: Josh Walet
SP.'
SP

Politieke partij