Politiek - SP

« Vorige - Volgende »

Koudekerkse "groenstrookaffaire"

11 september 2013 - 01:02  •  Bert Lekx  •  reacties

Koudekerkse groenstrookaffaire

Alphen aan den Rijn -

In 1966 is door de toenmalige gemeente Koudekerk met bewoners afgesproken dat zij de incourante groenstrookjes die aan hun erf aansluiten gaan bijhouden. Een aantal van hen doen dat tot op de dag van vandaag.

De Gemeente Rijnwoude heeft volkomen onverwacht de strookjes grond opgeeist en gevorderd dat deze in de oude staat worden hersteld. Hekjes, en andere vormen van erfafscheidingen worden verwijderd. Op gevorderde leeftijd verkerende bewoners zijn hierdoor met name zwaar getroffen, omdat zij zelf niet bij machte zijn om aan de vordering te voldoen. Een vordering die de Gemeente Rijnwoude overgedragen heeft aan een extern bureau, dat middels het no cure, no pay systeem werkzaam is. Een ongekende situatie die niet bij een Overheidsinstantie past.

Gedurende 47 jaar zijn een aantal strookjes grond keurig onderhouden en hebben een niet onaanzienlijke besparing voor de Gemeente Koudekerk, later Rijnwoude, opgeleverd voor wat betreft het onderhoud aan de openbare ruimte. De getroffen bewoners is de mogelijkheid geboden om de grond van de gemeente Rijnwoude te kopen, maar zijn zij financieel niet bij machte om het daaraan verbonden bedrag, plus de kosten, te voldoen. Een hypotheek is in de huidige tijd, vaak mede gezien hun leeftijd, niet aan de orde.

De overeenkomst uit 1966 tussen de gemeente Koudekerk en de bewoners, is schriftelijk vastgelegd. De betreffende bewoners hebben de overeenkomst na zo'n lange tijd niet meer in hun bezit. Deze overeenkomst behoort zich echter wel in het archief van de Gemeente Rijnwoude te bevinden. Dat archief bleek onder andere omstandigheden al eens eerder onvolledig te zijn. Hierdoor beroept de gemeente zich dan ook stellig op het archief van de betrokkene.

Als redder in nood heeft zich bij toeval een inwoner van Leiderdorp gemeld, die medio 1966 in Koudekerk woonde, en de overeenkomst nog wel in zijn bezit heeft. Hieruit zou blijken dat indien de situatie in 1986 niet is veranderd, sprake is geworden van het zogenaamde gewoonterecht. Dit houdt in dat minstens totdat de woning wordt verkocht de situatie in stand blijft. Dit is nu het geval. Een opmerking vanuit de Rijnwoudse gemeenteraad, dat er sprake zou zijn van "landjepik" doet geen recht aan de kwestie. Het is allemaal correct afgesproken toentertijd.

Een Koudekerker heeft de grond bebouwd. Dit wordt niet als verstandig beschouwt, maar het maakt duidelijk dat hier maatwerk gepast is. 

Vreemd genoeg zijn niet alle Koudekerkers die zich in een zelfde positie bevinden aangeschreven. Inmiddels lopen er meerdere rechtszaken. Een Koudekerkse jurist heeft zich over een aantal zaken gebogen, heeft zich de omstandigheden waarin bewoners zijn komen te verkeren aangetrokken en zich belangeloos ter beschikking gesteld.

De betreffende kwestie moet van tafel! Bewoners die de strook grond willen en kunnen kopen moeten deze mogelijkheid geboden blijven. Maar ook moeten de getroffenen die de financiele middelen niet hebben met rust worden gelaten. Het college van B&W van Rijnwoude en leden van de gemeenteraad worden dringend verzocht zich hiervoor in te spannen.

De SP volgt de kwestie nauwlettend!

Tenslotte zou een bosje bloemen van de gemeente Rijnwoude voor de getroffen bewoners, vanwege de volstrekt onnodige onrust die de kwestie heeft veroorzaakt, ook erg gepast zijn!

Fotograaf: Josh Walet
Tags: sp, bert lekx
SP.'
SP

Politieke partij