Politiek - GroenLinks

« Vorige - Volgende »

Monumentaal Boskoops gemeentehuis toch verloren

4 oktober 2013 - 17:54  •  René Driesen  •  reacties

Monumentaal Boskoops gemeentehuis toch verloren

Alphen aan den Rijn -

Waar gaat het om?

Om de verkoop van het prachtige Boskoopse gemeente-/raadhuis, dat in het centrum van het dorp ligt.  Als kind ken ik het onder meer van het zingen van de aubade op 30 april. Je ging dan in een grote stoet verkleed van school richting raadhuis. In mijn geval de St. Josephschool aan de Reijerskoop.  Van het spelen van muziek met de St. Joris Scoutingband op die datum. Ik speelde daar een tijd de pauk. We haalden er ook de zwemabonnementen op aan het begin van het seizoen toen Boskoop nog een zwembad had. Af en toe kwam je er vanwege een trouwerij. Het carillongeluid van het gebouw is iets wat helemaal bij het raadhuis en het centrum van Boskoop past

 

Op een site staat over het gemeentehuis het volgende:

 “Het GEMEENTEHUIS van Boskoop is in 1929 ontworpen door de architect D.L. Landman.  Het is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische waarde als expressie van de plaatselijke bestuurlijke ontwikkelingen. Het gebouw is tevens van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische waarde wegens het aan de Amsterdamse School verwante ontwerp en de hoge kwaliteit van de in diezelfde stijl ontworpen interieurelementen. Het exterieur van het gemeentehuis is in hoge mate gaaf. Van het interieur zijn bijzondere onderdelen bewaard gebleven. Het gemeentehuis is verder van stedenbouwkundig belang wegens de beeldbepalende ligging aan het Raadhuisplein”

Over het cultuurhistorische belang van het oude gemeentehuis bestaan dus geen misverstanden, maar daarnaast heeft het, net als voor mij, voor veel Boskopers een hoge gevoelswaarde.  Door de fusie verliest het gemeentehuis binnenkort zijn functie. Dat geeft velen een onrustig gevoel  en we waren dan ook blij dat besloten werd dat er een openbare functie zou blijven. Dat gemeenteraad stelde ten aanzien van de toekomst van het gebouw:

  • Behoud van het Rijksmonument Raadhuis Boskoop op de lange termijn
  • Het monumentale karakter van het Rijksmonument wordt zorgvuldig meegenomen in de herbestemming
  • Er wordt (zo mogelijk) een onderscheid gemaakt tussen het ‘oude’ gemeentehuis en de nieuwbouw
  • Maatschappelijke functies hebben de voorkeur boven overige functies
  • Behoud van de mogelijkheid tot huwelijksvoltrekking, Dodenherdenking en Koningsdag is wenselijk
  • Zoveel mogelijk behoud van publieke toegankelijkheid

 

De Boskopers mochten ideeën indienen aangaande de toekomstige functie van het raadhuis en ik heb begrepen dat er veel inzendingen zijn geweest. Dat zegt andermaal iets over de betrokkenheid van de Boskopers. Met de inzendingen is niets meer gedaan en achter gesloten deuren is iets anders besloten. Zo konden we van de week in de krant lezen dat er een zorgcentrum komt voor vermogende bejaarden. Het is onduidelijk of de raadzaal nog gebruikt kan worden en of de monumentale status bewaard blijft. 

Een gemiste kans en wat is er met de ideeën gebeurd? Waarom is er op geen open kaart gespeeld? Hier lag een kans voor open doel om de Boskopers een stem te geven om uit de 3 beste ideeën per referendum een bestemming te kiezen voor een gebouw met zoveel gevoelswaarde en symboliek. Bovendien is er al zoveel verloren gegaan, zoals schoolgebouwen, de RK Kerk, de molens en, in zekere zin, ook de watertoren. Straks ook de Rozenburcht met al zijn (muzikale)historie.

Ook in Alphen aan den Rijn is veel verloren gegaan. Aanstaande donderdag staat daar een infomarkt op de agenda over het Cultureel erfgoed. Ik heb daar als gemeenteraadslid van GroenLinks mede om gevraagd. De voormalige Bonifacius-school en het Scalacollege zijn gebouwen die we nog kunnen redden. Ik hoop dat het beter afloopt dan met het gemeentehuis van Boskoop, al vrees ik het ergste.

 

Ik zal me ervoor inzetten om zoveel mogelijk monumenten te behouden en openbaar toegankelijk te houden. De toekomst zal leren of het verleden behouden blijft en wat mij betreft heeft u daar een stem in!

 

René Driesen

Lijsttrekker GroenLinks

Fotograaf: Josh Walet
GroenLinks.'
GroenLinks

Politieke partij