Politiek - SGP

« Vorige - Volgende »

De SGP in de nieuwe gemeenteraad

5 januari 2014 - 11:56  •  Hans van Kuijk  •  reacties

De SGP in de nieuwe gemeenteraad

Alphen aan den Rijn -

Helaas zijn we niet bij de eerdere coalitieonderhandelingen betrokken ondanks dat we duidelijk winnaar bij de verkiezingen waren. De externe informateur liet in zijn eindrapport weten dat kleine partijen alleen maar zorgen voor extra complicaties. Blijkbaar heeft de betreffende man niet naar de landelijke politiek gekeken. Daar had hij veel van kunnen leren, want het zijn juist mede de kleinere partijen als SGP en ChristenUnie die hun verantwoordelijkheid hebben genomen toen dat gevraagd werd en daarmee het huidige kabinet overeind hebben gehouden.

Maar goed, gedane zaken nemen geen keer en als SGP gaan wij gewoon net als altijd constructief en positief meedenken in het belang van onze inwoners. Nu we als voormalig Rijnwoude onderdeel zijn geworden van een groter geheel, is het meer dan ooit belangrijk dat er aandacht blijft voor de kleine kernen. De SGP wil graag dat de identiteit van de kernen behouden blijft. In die kern voelen we ons thuis, daar hebben we bewust voor gekozen. Onze vertegenwoordigers in de raad, Gert-Jan Schotanus (Boskoop)  en Hans Goedegebuure (Alphen aan den Rijn) zullen er zeker voor waken dat de kernen die aandacht blijven krijgen.

In de afgelopen 10 jaar heb ik in de gemeenteraad de SGP (in combinatie met de ChristenUnie) mogen vertegenwoordigen. Wat betreft het raadswerk geef ik het stokje graag door aan mijn collega’s Gert-Jan en Hans. Aangezien er echter bij de verkiezingen bijna 200 voorkeurstemmen op mijn persoon zijn uitgebracht, heb ik gemeend onze nieuwe raadsleden via commissiewerk te moeten blijven ondersteunen. Die verantwoordelijkheid heb ik na de uitslag gevoeld en neem ik graag op me.

Dat betekent dat u mij bij vragen of problemen in de kernen gewoon kunt blijven benaderen. Ik wil er ook op wijzen dat er al eerder een “Dorpsoverleg” voor de kern Benthuizen is opgericht. Daar is men ook op de hoogte van het feit dat ik me als commissielid voor de nieuwe gemeente beschikbaar gesteld heb.

Fotograaf: Josh Walet
SGP.'
SGP

Politieke partij