Politiek - RijnGouweLokaal

« Vorige - Volgende »

Vragen op grond van het reglement van orde

19 januari 2014 - 19:49  •  Ank de Groot  •  reacties

Vragen op grond van het reglement van orde

Alphen aan den Rijn -

Onze fractie heeft de volgende vragen als het gaat om de ontruiming van het pand van de motorclubs in Alphen aan den Rijn. Na onderzoek in de stukken blijkt dat u in eerste instantie voornemens was de beide motorclubs in Alphen aan den Rijn te helpen bij een eventuele verhuizing. Uit de stukken blijkt dat duidelijke toezeggingen zijn gedaan.U geeft in uw besluitformulier d.d. 11 september 2012 aan dat u op grond van de brief van Minister Opstelten tot andere inzichten bent gekomen.

1.       In de brief van minister van justitie Opstelten staat dat outlawbikers aangepakt moeten worden omdat zij zich schuldig maken aan normoverschrijdend gedrag en criminaliteit, dat zij regels aan hun laars lappen en zich onaantastbaar wanen. Verder moet het afgelopen zijn met afpersings- en intimidatiepraktijken, bedreigingen en geweld. Vrijplaatsen, waarbinnen men zich niets aantrekt van landelijke regels en normen moeten niet langer worden getolereerd. Leden van motorclubs komen verhoudingsgewijs meer in beeld als het gaat om criminele feiten, zoals opiumwetdelicten, witassen en wapenhandel.

2.       Hoe vaak is de afgelopen 10 jaren sprake geweest van bovenstaand gedrag als het gaat om de Alphense motorclubs of leden daarvan? Hoe vaak heeft de politie in Alphen aan den Rijn de afgelopen jaren moeten optreden tegen dit normoverschrijvend gedrag. Hoe verhoudt zich eventueel optreden tegen leden van de motorclubs zich met gepleegde strafbare feiten van andere Alphenaren?

3.       Als er niet of nauwelijks sprake is geweest van bovenstaand gedrag, kunt u dan aangeven wat de reden is waarom u besloten hebt de motorclubs niet te helpen met een verhuizing naar een andere plek binnen onze gemeente, dit ondanks uw eerdere toezegging. U had er in eerste instantie wel gelden voor gereserveerd.

4.       Waarom moeten de motorclubs nu al hun huisvesting verlaten terwijl er voorlopig nog niet met de bouw van de Maximabrug wordt begonnen.

5.       Bent u het met ons eens dat nu de motorclubs geen eigen huisvesting meer hebben, zij op zoek gaan naar andere huisvesting binnen onze gemeente, dat wellicht tot ongewenste ontwikkelingen kan leiden? Zij kunnen nu in iedere schuur of in iedere garage in welke woonwijk dan ook gaan zitten, hetgeen wellicht wel geluidsoverlast kan gaan leiden.

6.       Bent u het met ons eens dat het van behoorlijk bestuur getuigt indien u alsnog met beide motorclubs om de tafel gaat zitten en uw eerdere toezeggingen gestand doet en de motorclubs te helpen aan passende huisvesting? Zo nee, waarom niet?

7.       Bent u het met ons eens dat het bijzonder onzorgvuldigd is om op 13 januari 2014 nog een factuur terzake van huur over 2014 te versturen, terwijl u de huur al per 1 januari 2014 hebt opgezegd.

Wij horen graag van u.

Met vriendelijke groet,
Ank de Groot-Slagter, voorzitter RijnGouweLokaal

Fotograaf: Josh Walet
Rijn Gouwe Lokaal.'
Rijn Gouwe Lokaal

Politieke partij