Politiek - RijnGouweLokaal

« Vorige - Volgende »

Vragen op grond van het reglement van orde

29 januari 2014 - 09:26  •  Ank de Groot  •  reacties

Vragen op grond van het reglement van orde

Alphen aan den Rijn -

Heden bereikte mij de alarmerende mededeling dat Welzorg met ingang van 31 januari a.s. stopt met het onderhoud aan scootmobielen etc. omdat zij te duur zouden zijn. Gebruikers zouden niet weten wat er na deze datum gaat gebeuren en met wie zij contact dienen op te nemen. Een en ander zou niet gecommuniceerd zijn.

Onze fractie heeft dan ook de volgende vragen:

1. Is het juist dat er met ingang van 1 februari a.s. door Welzorg in Alphen aan den Rijn geen onderhoud meer wordt gedaan in Alphen aan den Rijn en dat de vestiging aan de Koperweg wordt gesloten en dat de rijdende servicewagen niet meer is op te roepen?

2. Zo ja, op grond waarvan en wanneer is dat besloten? Op de website van Participe is in ieder geval te lezen dat de gemeente een contract heeft met Welzorg en wij gaan ervan uit dat dit inclusief onderhoud is.

3. Hoe is de aankoop en het onderhoud met ingang met betrekking tot scootmobielen etc. vanaf 1 februari a.s. geregeld als dit niet meer door Welzorg gebeurt? Is er inmiddels een openbare aanbesteding geweest? Zo ja, zijn daarin afspraken gemaakt over een verplichte servicevestiging in Alphen aan den Rijn?

4. Wanneer zijn de desbetreffende gebruikers geïnformeerd en door wie? Is er ter zake inspraak geweest naar een eventuele nieuwe opzet van de serviceverlening aan scootmobielen?  

Gezien de datum van 1 februari a.s. en de onrust die lijkt te ontstaan, verzoek ik op zeer korte termijn deze vragen te beantwoorden, teneinde aan de onzekerheid voor de gebruikers een einde te maken.

Met vriendelijke groet, 

Ank de Groot-Slagter
Fractievoorzitter RijnGouweLokaal

Fotograaf: Josh Walet
Rijn Gouwe Lokaal.'
Rijn Gouwe Lokaal

Politieke partij