Politiek - RijnGouweLokaal

« Vorige - Volgende »

Vragen RGL over de rotonde in Zwammerdam

4 juni 2014 - 13:42  •  Ank de Groot  •  reacties

Vragen RGL over de rotonde in Zwammerdam

Alphen aan den Rijn -

Ik heb het besluitformulier van de gemeente erbij gezocht. Destijds is besloten dat het mogelijk is om de inrichting en het onderhoud van rotondes te laten sponsoren. Het college wil een samenwerking aangaan met bedrijven die, in ru il voor het plaatsen van reclame-uitingen een
bijdrage leveren, financieel of in natura, in het onderhoud van de midden eilanden en de directe omgeving van de rotondes. Vervolgens mandateert u het afdelingshoofd Stadsbeheer om overeenkomsten aan te gaan met als doel de samenwerking vast te leggen.

Dit is toch iets anders dan dat ik nu in de krant lees. Het lijkt erop alsof de gemeente een overeenkomst met een bedrijf is aangegaan, dat alle rotondes verhuurt en waarover de gemeente zelf niets meer te zeggen heeft. In uw Handreiking Sponsoring openbare ruimte hebt u het ook over sponsoring door vereniging en bedrijven end at daar contacten mee zijn, maar uit het verhaal in de krant lijkt het erop alsof u alles in handen hebt gegeven van C&W Groep.

Mijn fractie heeft dan ook de volgende vragen aan u:

- Hoe verhoudt zich het feit dat C&W Groep over de sponsoring van de rotondes gaat zich met het eerder genomen raadsbesluit?

- Hoe luidt de overeenkomst met C&W Groep? Zijn er bijvoorbeeld mogelijkheden voor sponsoring in natura? Heeft de gemeente zelf nog iets te zeggen over sponsoring?

- Hoe is de participatie met betrekking tot de rotondes op dit moment geregeld? In het raadsbesluit wordt gesproken over sponsoring in natura maar dat lijkt gezien de overeenkomst met C&W Groep niet te lukken.

- Waarom heeft de gemeente deze sponsoring uit handen gegeven? Het gaat om openbare ruimte en het is toch belangrijk dat je als gemeente zeggenschap over je eigen openbare ruimte houdt? 

- Als men in Zwammerdam zelf de rotondes wil onderhouden (sponsoring in natura, zoals door u eerder voorgesteld) bent u dan bereid het contract met C&W Groep te herzien en er alsnog voor te zorgen dat de desbetreffende reclame op de rotonde kan blijven staan?

- Kunt u aangeven of er inmiddels iemand gevonden is die de rotonde in Zwammerdam wil sponsoren? Immers als er geen sponsor is, maakt het toch niet uit dat reclame gemaakt wordt voor maatschappelijke, culturele of sportverenigingen totdat wel een sponsor is gevonden. U kunt toch in overleg met deze instellingen onderhoud in natura vragen in plaats van een financiële bijdrage?

- Als er nog geen sponsor is gevonden op dit moment, door wie wordt de rotonde op dit moment onderhouden? Door de gemeente? Zo ja, dan had u toch beter met betrokkenen in Zwammerdam kunnen overleggen over onderhoud in natura?

- Hoe staat het op dit moment met de bedrijfsparticipatie en burgerparticipatie zoals genoemd in uw Handreiking Sponsoring openbare ruimte in het algemeen? Geldt het contract met C&W ook de in deze Handreiking genoemde bomen, fonteinen en andere openbare ruimte?

Na beantwoording van deze vragen zal onze fractie overwegen een motie in te dienen om het college te dwingen ook sponsoring in natura door bijvoorbeeld verenigingen etc. toe te staan, zoals destijds de bedoeling is geweest.

Met vriendelijke groet,

Ank de Groot-Slagter, fractievoorzitter RijnGouweLokaal

Fotograaf: Josh Walet
Rijn Gouwe Lokaal.'
Rijn Gouwe Lokaal

Politieke partij