Politiek - RijnGouweLokaal

« Vorige - Volgende »

Standplaats Alphense Brug: Oliebollenkraam en Haring Prins

24 december 2014 - 10:11  •  Ank de Groot  •  reacties

Standplaats Alphense Brug: Oliebollenkraam en Haring Prins

Alphen aan den Rijn -

Uit berichtgeving blijkt dat de oliebollenkraam van Van de Weerdt niet meer haar plaats mag hebben naast de Alphense brug omdat het college stelt dat bij de actualisering van standplaatsen er geen plek meer is voor deze oliebollenkraam. In de maanden dat de oliebollenkraam hier niet staat, heeft de Haring Prins (Kees Dissel) zijn standplaats. Uit diverse reacties, o.a. op de sociale media blijkt dat bewoners moeite hebben met het verdwijnen van wellicht twee bekende Alphense ondernemingen naast de Alphense brug. 

RijnGouweLokaal heeft de volgende schriftelijke vragen.

1. Wat is de aanleiding voor het actualiseren van standplaatsen en wanneer is dit door de Raad vastgesteld/besloten?
2. Wat zijn beweegredenen van het college dat de plek naast de Alphense brug geen standplaats meer is?
3. Zijn er klachten bekend van omwonenden bij het college dat genoemde ondernemingen overlast zouden veroorzaken? Zo ja, heeft de gemeente overleg gehad met de ondernemers om passende maatregelen te nemen?
4. Welke locaties zijn de twee ondernemers aangeboden om hun activiteiten te mogen voortzetten?
5. Is het college met ons van mening dat met het verdwijnen van Van de Weerdt en waarschijnlijk ook de Haring Prins het straatbeeld aan de Alphense brug saaier wordt?
6. In hoeverre is het college bereid actief na te denken om extra standplaatsen toe te voegen aan het winkelgebied om zodoende de ‘gezelligheid’ aan de Hoge en Lage Zijde te verhogen, zonder dat er sprake is van concurrentievervalsing?7. In een reactie laat de gemeente weten dat er sprake is van een tijdelijke standplaats die ongeveer 10 jaar geleden in de leven is geroepen in verband met de stadshartplannen. Echter, ter informatie treft u aan een foto uit december 1987 en een kopie van een artikel uit 1990, waaruit blijkt dat de oliebollenkraam in 1990 reeds meer dan 30 jaar te vinden is rond de Alphense brug, derhalve inmiddels 45 jaar.
8. Naast de problematiek rond de standplaats nabij de Alphense brug hebben wij inmiddels ook begrepen dat de snackbar bij de Rijnhaven dient te verdwijnen. Is dit ook in het kader van het nieuwe standplaatsenbeleid?
9. Bent u het met ons eens dat juist kramen etc. in een centrum een gezellige aanblik geven en dat we ervoor moeten waken dat Alphen te steriel gaat worden?
10. Bent u bereid in een RTG het aangepaste standplaatsenbeleid te bespreken?

Ik hoor graag van u.

Met vriendelijke groet,
Ank de Groot-Slagter, fractievoorzitter RijnGouweLokaal

Fotograaf: Josh Walet
Rijn Gouwe Lokaal.'
Rijn Gouwe Lokaal

Politieke partij